Home | Place | Keyword | AboutDrenthe

area: 9148853
numgeometries: 1
gid: 139299
parent: 139113
level: 1
objectid: 117842
name: Drenthe
hasc: NL.DR
type: Provincie
engtype: Province
validfrom: 19860101
validto: Present
num_children: 12
geom_area: 0.44558208266610144
the_geom_900913: 010600002031BF0D0001000000010300000001000000730000004A76BCAAA62425416350B9DCC65D5A414A76BCAAA6242541A62575499D675A41A1A8B9AAA6242541B2037B499D675A41055BB1AAA624254108A880499D675A414DDFA3AAA624254125DB85499D675A41F3B991AAA6242541D9698A499D675A41BE9D7BAAA624254159278E499D675A41F36362AAA6242541D9EE90499D675A41D00447AAA6242541FEA492499D675A41AF8D2AAAA6242541EF3893499D675A417F8E47062AD12441EF3893499D675A417F8E47062AD12441A83558EB9A725A41BEC044062AD12441D7155EEB9A725A413B733C062AD1244130BC63EB9A725A416AF72E062AD124412AF168EB9A725A4128D21C062AD1244188816DEB9A725A41DCB506062AD124415F4071EB9A725A41107CED052AD12441DF0874EB9A725A41061DD2052AD124419CBF75EB9A725A41E5A5B5052AD12441C35376EB9A725A41DBB8EB93F6CF2441C35376EB9A725A41DBB8EB93F6CF2441D0A344733A965A4108BA327F68A12541D0A344733A965A4129314F7F68A12541A43845733A965A414B906A7F68A1254161F146733A965A41FFC9837F68A1254123BD49733A965A414BE6997F68A125415C804D733A965A418D0BAC7F68A125410F1652733A965A415E87B97F68A12541205157733A965A41F9D4C17F68A1254115FE5C733A965A41A2A2C47F68A125411DE562733A965A41A2A2C47F68A1254185ECF105B6A05A41F9D4C17F68A1254195D5F705B6A05A415E87B97F68A125417E84FD05B6A05A418D0BAC7F68A125415CC10206B6A05A414BE6997F68A12541A3580706B6A05A41FFC9837F68A12541281D0B06B6A05A414B906A7F68A12541E0E90D06B6A05A4129314F7F68A1254134A30F06B6A05A4108BA327F68A125413D381006B6A05A41DBCFC203027225413D381006B6A05A41DBCFC203027225416F81858F3FC85A41B16D5A9C923E26416F81858F3FC85A41B16D5A9C923E26419E9B8F3511C75A415A3B5D9C923E264116AB893511C75A41F588659C923E2641F9F4833511C75A41AE04739C923E26417DB17E3511C75A41082A859C923E26416E147A3511C75A413D469B9C923E2641264B763511C75A410880B49C923E2641E57A733511C75A412BDFCF9C923E26415DBF713511C75A414C56EC9C923E26419A29713511C75A41B37354D1280E27419A29713511C75A41B37354D1280E274182EFE7E35EB45A41744157D1280E2741A002E2E35EB45A41108F5FD1280E27410650DCE35EB45A41C90A6DD1280E2741CB0FD7E35EB45A410A307FD1280E27418C75D2E35EB45A41574C95D1280E274197AECEE35EB45A412286AED1280E274111E0CBE35EB45A412DE5C9D1280E27419925CAE35EB45A414E5CE6D1280E27413690C9E35EB45A41BF8A48463B9927413690C9E35EB45A41BF8A48463B992741D898F38D2EA25A4168584B463B99274179AFED8D2EA25A4103A653463B9927414A00E88D2EA25A41BC2161463B9927412BC3E28D2EA25A41164773463B992741AC2BDE8D2EA25A414A6389463B992741F966DA8D2EA25A41169DA2463B992741229AD78D2EA25A4138FCBD463B992741B3E0D58D2EA25A415973DA463B992741A44BD58D2EA25A41AF96EE5830EC2741A44BD58D2EA25A41AF96EE5830EC2741E6DE9993538C5A415864F15830EC2741CDF99393538C5A41F3B1F95830EC2741AB4E8E93538C5A41AC2D075930EC27414D158993538C5A41ED52195930EC274116818493538C5A413A6F2F5930EC274115BF8093538C5A4106A9485930EC274140F47D93538C5A412808645930EC27410D3C7C93538C5A41497F805930EC274168A77B93538C5A411F30C336FE1E284168A77B93538C5A411F30C336FE1E2841099A85C5C5615A41BB1D44D0FA572741099A85C5C5615A4182A627D0FA572741390685C5C5615A4177470CD0FA572741685083C5C5615A41AC0DF3CFFA572741768980C5C5615A415FF1DCCFFA572741ACCC7CC5C5615A411DCCCACFFA572741D13E78C5C5615A416550BDCFFA572741B30C73C5C5615A41C902B5CFFA57274170696DC5C5615A410835B2CFFA572741818C67C5C5615A410835B2CFFA5727413B15DE874D605A4185D4CA13F75E26413B15DE874D605A4185D4CA13F75E264106F84C0447655A41DD06C813F75E2641A7D5520447655A4141B9BF13F75E26418A79580447655A41883DB213F75E264140AC5D0447655A414718A013F75E2641A03A620447655A41FAFB8913F75E2641D6F7650447655A412FC27013F75E26411BBF680447655A410C635513F75E26411E756A0447655A41EBEB3813F75E264105096B0447655A41435328E80337264105096B0447655A4123DC0BE8033726411E756A0447655A41007DF0E7033726411BBF680447655A413443D7E703372641D6F7650447655A41E826C1E703372641A03A620447655A41A601AFE70337264140AC5D0447655A41ED85A1E7033726418A79580447655A41523899E703372641A7D5520447655A41A96A96E70337264106F84C0447655A41A96A96E7033726416350B9DCC65D5A414A76BCAAA62425416350B9DCC65D5A41
Data

Dataset VNOG_Gemeenten
http://geoservices.vnog.nl/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset VNOG_BrwClusters
http://geoservices.vnog.nl/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset pand
http://demo.geoatlas.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Kinderopvanglocaties LRKP
Deze dataset bevat alle ingeschreven en uitgeschreven kinderopvanglocaties uit het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Per locatie de daarbij behorende detailgegevens (inschrij...
http://demo.geoatlas.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Electromagnetische straling antenne installaties
Het Antenneregister geeft een overzicht van antenne-installaties in Nederland. Zo kunt u zien waar in uw omgeving antennes staan en wat voor antennes dit zijn. In het Antenneregister staan vrijwel al...
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Afstanden tot basisscholen
http://demo.geoatlas.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Afstanden tot OV
Met de KansenVerkenner zijn de afstanden over de weg berekend van ieder pand uit de BAG in Nederland naar de dichtsbijzijnde basisschool en halte openbaar vervoer.
http://demo.geoatlas.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset nwb_hectopuntencompleet
http://www.globedata.nl/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset recordings_nl
http://www.globedata.nl/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset vlieglijnen
Actueel hoogtebestand Nederland vlieglijnen
http://geodata.nationaalgeoregister.nl/ahn25m/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset bag_pandactueelbestaand
http://demo.geoatlas.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Bathymetrie Deutsche Bucht, 2001, aus AufMod
http://mdi-dienste.baw.de/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Bathymetrie Deutsche Bucht, 1996, aus AufMod
http://mdi-dienste.baw.de/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Waterschappen 2010
http://demo.geoatlas.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset planet_osm_line
https://www.globespotter.nl/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset puntdichtheidgebieden
Actueel hoogtebestand Nederland puntdichtheidgebieden
http://geodata.nationaalgeoregister.nl/ahn25m/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Veiligheidsregio's brandweer
http://demo.geoatlas.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset CBS Wijken Zaanstad 2011
De wijkkaart bevat de digitale geometrie van de grenzen van de wijken in Zaanstad met als attribuut een aantal statistische kerncijfers.
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset CBS Buurten Zaanstad 2011
De buurtkaart bevat de digitale geometrie van de grenzen van de buurten in Zaanstad met als attribuut een aantal statistische kerncijfers.
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset CBS Wijken 2012
http://demo.geoatlas.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset CBS Buurten 2012
http://demo.geoatlas.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset CBS Gemeenten 2012
http://demo.geoatlas.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Niet westerse allochtonen
http://demo.geoatlas.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Leeftijden 65 plus
http://demo.geoatlas.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset bladindex
Actueel hoogtebestand Nederland bladindex
http://geodata.nationaalgeoregister.nl/ahn25m/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Leeftijden 15 tot 24
http://demo.geoatlas.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset ahn25m
Actueel hoogtebestand Nederland 25 meter grid
http://geodata.nationaalgeoregister.nl/ahn25m/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Leeftijden 0 tot 14
http://demo.geoatlas.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset planet_osm_polygon
https://www.globespotter.nl/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Publieke risicokaart
Publieke risicokaart
http://demo.geoatlas.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset OSM
Layer-Group type layer: OSM
https://www.globespotter.nl/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Sortierungskoeffizient der Deutschen Bucht
Simulation der Sedimentsortierung/ Varianz in der Deutschen Bucht, AufMod Projekt, Einheit: Wurzel(d75-d25)
http://mdi-dienste.baw.de/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Natura 2000-gebieden
De Europese Unie heeft een zeer gevarieerde en rijke natuur, die van grote biologische, esthetische en economische waarde is. Om deze natuur te behouden heeft de Europese Unie het initiatief genomen v...
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Basisonderwijs
http://demo.geoatlas.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset RCE_Monumenten
http://www.globedata.nl/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset ti_k_wrn_wg12_00143
http://mdi-dienste.baw.de/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset ti_k_wrw_wg0_00143
http://mdi-dienste.baw.de/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset ti_l_ohne_ohne_00143
http://mdi-dienste.baw.de/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset ti_k_wrn_wg12_00318
http://mdi-dienste.baw.de/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset ti_k_wrsw_wg12_00143
http://mdi-dienste.baw.de/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset ti_k_wrw_wg25_00143
http://mdi-dienste.baw.de/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset ti_k_wrs_wg12_00143
http://mdi-dienste.baw.de/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset ti_k_wrno_wg12_00143
http://mdi-dienste.baw.de/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset ti_k_wrw_wg12_00143
http://mdi-dienste.baw.de/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset natura2000
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset places
Staedte in der BRD
http://wms1.ccgis.de/cgi-bin/mapserv?map=/data/umn/germany/germany.map
Dataset places as point
Stadt
http://wms1.ccgis.de/cgi-bin/mapserv?map=/data/umn/germany/germany.map
Dataset places (names)
city
http://wms1.ccgis.de/cgi-bin/mapserv?map=/data/umn/germany/germany.map
Dataset railroad lines
railroad,Bahn,DB
http://wms1.ccgis.de/cgi-bin/mapserv?map=/data/umn/germany/germany.map
Dataset rivers
river
http://wms1.ccgis.de/cgi-bin/mapserv?map=/data/umn/germany/germany.map
Dataset roads
road
http://wms1.ccgis.de/cgi-bin/mapserv?map=/data/umn/germany/germany.map
Dataset topography
Topographie,Landschaft
http://wms1.ccgis.de/cgi-bin/mapserv?map=/data/umn/germany/germany.map
Dataset border
Grenzen, border
http://wms1.ccgis.de/cgi-bin/mapserv?map=/data/umn/germany/germany.map
Dataset Postleitzahlen
http://www.metaspatial.net/cgi-bin/plz-wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset postcode areas (names)
PLZ
http://wms1.ccgis.de/cgi-bin/mapserv?map=/data/umn/germany/germany.map
Dataset Postleitzahlbereiche
http://www.metaspatial.net/cgi-bin/plz-wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset federal states
Laender
http://wms1.ccgis.de/cgi-bin/mapserv?map=/data/umn/germany/germany.map
Dataset federal states (names)
Bundesland
http://wms1.ccgis.de/cgi-bin/mapserv?map=/data/umn/germany/germany.map
Dataset postcode areas
Postleitzahl,PLZ,postcode
http://wms1.ccgis.de/cgi-bin/mapserv?map=/data/umn/germany/germany.map
Dataset Germany
Germany
http://wms1.ccgis.de/cgi-bin/mapserv?map=/data/umn/germany/germany.map
Dataset HUEK200, Geochemischer Gesteinstyp (0-750.000)
HUEK200, Geochemischer Gesteinstyp des oberen Grundwasserleiters, sichtbar im Maßstab: 1:1 - 1:750.000
http://www.bgr.de/Service/grundwasser/huek200/?amp;request=GetCapabilities
Dataset HUEK200, Gesteinsart (0-750.000)
HUEK200, Gesteinsart des oberen Grundwasserleiters, sichtbar im Maßstab: 1:1 - 1:750.000
http://www.bgr.de/Service/grundwasser/huek200/?amp;request=GetCapabilities
Dataset HUEK200, Durchlaessigkeit (0-750.000)
HUEK200, Durchlaessigkeit [m/s] des oberen Grundwasserleiters, sichtbar im Maßstab: 1:1 - 1:750.000
http://www.bgr.de/Service/grundwasser/huek200/?amp;request=GetCapabilities
Dataset HUEK200, Hohlraumart (0-750.000)
HUEK200, Hohlraumart des oberen Grundwasserleiters, sichtbar im Maßstab: 1:1 - 1:750.000
http://www.bgr.de/Service/grundwasser/huek200/?amp;request=GetCapabilities
Dataset HUEK200, Verfestigung (0-750.000)
HUEK200, Verfestigung des oberen Grundwasserleiters, sichtbar im Maßstab: 1:1 - 1:750.000
http://www.bgr.de/Service/grundwasser/huek200/?amp;request=GetCapabilities
Dataset Abflusshöhe_in_mm_a
Abflusshöhe_in_mm_a
http://geoportal.bafg.de/wmsproxy/HAD/HAD_35_MhA_61_90?amp;request=GetCapabilities
Dataset mittlere jährliche tatsächliche Verdunstungshöhe
mittlere jährliche tatsächliche Verdunstungshöhe
http://geoportal.bafg.de/wmsproxy/HAD/HAD_213?amp;request=GetCapabilities
Dataset HUEK200, Blattschnitt
HUEK200, Blattschnitt, sichtbar in jedem Maßstab
http://www.bgr.de/Service/grundwasser/huek200/?amp;request=GetCapabilities
Dataset HUEK200, Blattnummern
HUEK200, Blattnummern, sichtbar im Maßstab: 1:1 - 1:10.000.000
http://www.bgr.de/Service/grundwasser/huek200/?amp;request=GetCapabilities
Dataset HUEK200, Blattnamen
HUEK200, Blattnamen, sichtbar im Maßstab: 1:1 - 1:5.000.000
http://www.bgr.de/Service/grundwasser/huek200/?amp;request=GetCapabilities
Dataset DTK1000
DTK1000
http://mdi-dienste.baw.de/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Bushaltes
http://demo.geoatlas.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset DTK200
DTK200
http://mdi-dienste.baw.de/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset BGR Grundwasser: HUEK200 OGWL
Hydrogeologische Karte von Deutschland 1:200.000 (HÜK200), Oberer Grundwasserleiter (OGWL). Stand der Daten: Version 2.5, Juni 2011. Dargestellt sind die hydrogeologischen Eigenschaften der oberen, g...
http://www.bgr.de/Service/grundwasser/huek200/?amp;request=GetCapabilities
Dataset BKG:DTK
Layer-Group type layer: BKG:DTK
http://mdi-dienste.baw.de/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset DTK2500
DTK2500
http://mdi-dienste.baw.de/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Post codes provided by metaspatial.net
This service provides post code areas for Germany as published at http://arnulf.us/PLZ This service and contained data are intended for demonstration purposes and can be changed or decommissioned at a...
http://www.metaspatial.net/cgi-bin/plz-wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset France : Reseau hydrographique modelise
Reseau hydrographique modelise calcule a partir d'un MNT à 250m. de resolution. Seuil = 1000ha.
http://geowww.agrocampus-ouest.fr/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset IGN - GeoFLA Département
http://ids.pigma.org/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset All layers in NativeBNG
All layers in NativeBNG
http://www.osmgb.org.uk/OSM-GB/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Fond_GIP
Layer-Group type layer: Fond_GIP
http://ids.pigma.org/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Pipelines
http://npdwms.npd.no/NPD_FactMap.asp?amp;request=GetCapabilities
Dataset Pipelines labels
http://npdwms.npd.no/NPD_FactMap.asp?amp;request=GetCapabilities
Dataset cities_eu
http://www.globedata.nl/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Pieejamās 1:1M lapu robežas
Pieejamās 1:1M lapu robežas
http://www.gisnet.lv/cgi-bin/topo?amp;request=GetCapabilities
Dataset Latvijas topogrāfiskās kartes
Latvijas topogrāfisko karšu atlants.Pamatā apkopotas padomju gados izdotās topogrāfikās kartes Latvijas teritorijai.
http://www.gisnet.lv/cgi-bin/topo?amp;request=GetCapabilities
Dataset 1:1000000
Kartes mērogā 1:1 000 000. Iekļauj Latviju un daļu Igaunijas
http://www.gisnet.lv/cgi-bin/topo?amp;request=GetCapabilities
Dataset Surface facilities
http://npdwms.npd.no/NPD_FactMap.asp?amp;request=GetCapabilities
Dataset SubSurface facility labels
http://npdwms.npd.no/NPD_FactMap.asp?amp;request=GetCapabilities
Dataset SubSurface facilities
http://npdwms.npd.no/NPD_FactMap.asp?amp;request=GetCapabilities
Dataset Surface facility labels
http://npdwms.npd.no/NPD_FactMap.asp?amp;request=GetCapabilities
Dataset Ortofoto Casamicciola Terme
La risorsa è relativa alle ortofoto digitali a colori della zona di di Casamicciola Terme, Isola d'Ischia (Napoli) colpita da un'alluvione il 10 novembre 2009. Le ortofoto digitali sono state acquisi...
http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_casamicciola.map
Dataset FAO aquatic species distribution map of Eudontomyzon mariae
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset biogeografiske_regioner_grense
http://wms.dirnat.no/geoserver/biogeografiske_regioner/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset biogeografiske_regioner_omrade
http://wms.dirnat.no/geoserver/biogeografiske_regioner/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset biogeografiske_regioner_grense
http://wms.dirnat.no/geoserver/biogeografiske_regioner/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset biogeografiske_regioner_omrade
http://wms.dirnat.no/geoserver/biogeografiske_regioner/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset WRBADJ1:First Soil Adjective Code
Full WRB code
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_WRB.asp?_=
Dataset USEDO:Dominant Land Use
USE DOM describes the dominant and most apparent land use for an STU. A second type of land use can be taken into account in USE SEC. The map co-ordinator must use his expert judgement to determine wh...
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_Landuse.asp?_=
Dataset FAO90LV1:Soil Major Group 1990 FAO
The full soil code is a result of the combination of the 3 levels of 1990 FAO-UNESCO codification
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_FAO.asp?_=
Dataset FAO90LV2:2nd level Soil Code 1990 FAO
The full soil code is a result of the combination of the 3 levels of 1990 FAO-UNESCO codification
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_FAO.asp?_=
Dataset FAO90FU:Full Soil Code 1990 FAO
The full soil code is a result of the combination of the 3 levels of 1990 FAO-UNESCO codification
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_FAO.asp?_=
Dataset PARMASE1:Major group code for the secondary parent material
The parent material code must be selected from the list provided below. The current version has been prepared by R. Hartwhich et al. (1999) as the reference list in the Manual for the Georeferenced So...
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_Pmaterial.asp?_=
Dataset PARMASE3:3rd level code for the secondary parent material
The parent material code must be selected from the list provided below. The current version has been prepared by R. Hartwhich et al. (1999) as the reference list in the Manual for the Georeferenced So...
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_Pmaterial.asp?_=
Dataset WRBFU:Full soil Code
Full WRB code
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_WRB.asp?_=
Dataset PARMASE2:2nd level code for the secondary parent material
The parent material code must be selected from the list provided below. The current version has been prepared by R. Hartwhich et al. (1999) as the reference list in the Manual for the Georeferenced So...
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_Pmaterial.asp?_=
Dataset PARMADO:Dominant Parent Material
The parent material code must be selected from the list provided below. The current version has been prepared by R. Hartwhich et al. (1999) as the reference list in the Manual for the Georeferenced So...
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_Pmaterial.asp?_=
Dataset PARMASE:Secondary Parent Material
The parent material code must be selected from the list provided below. The current version has been prepared by R. Hartwhich et al. (1999) as the reference list in the Manual for the Georeferenced So...
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_Pmaterial.asp?_=
Dataset WRBADJ2:2nd Soil Adjective Code
Full WRB code, soil reference group
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_WRB.asp?_=
Dataset PARMADO1:Major group code for the dominant parent material
The parent material code must be selected from the list provided below. The current version has been prepared by R. Hartwhich et al. (1999) as the reference list in the Manual for the Georeferenced So...
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_Pmaterial.asp?_=
Dataset PARMADO2:2nd level code for the dominant parent material
The parent material code must be selected from the list provided below. The current version has been prepared by R. Hartwhich et al. (1999) as the reference list in the Manual for the Georeferenced So...
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_Pmaterial.asp?_=
Dataset PARMADO3:3rd level code for the dominant parent material
The parent material code must be selected from the list provided below. The current version has been prepared by R. Hartwhich et al. (1999) as the reference list in the Manual for the Georeferenced So...
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_Pmaterial.asp?_=
Dataset WRBLV1:Soil reference group
Full WRB code
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_WRB.asp?_=
Dataset TXDEPCHG:Depth class to a textural change
A Soil Typological Unit (STU) can have contrasted sub-surface textures that fall in two different textural classes. The secondary sub-surface textural class (TEXT-SUB-SEC) is used to indicate which su...
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_Texture.asp?_=
Dataset TXSUBDO:Dominant sub-surface textural class
A Soil Typological Unit (STU) can have contrasted sub-surface textures that fall in two different textural classes. The secondary sub-surface textural class (TEXT-SUB-SEC) is used to indicate which su...
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_Texture.asp?_=
Dataset TXSRFDO:Dominant surface textural class
A Soil Typological Unit (STU) can have contrasted sub-surface textures that fall in two different textural classes. The secondary sub-surface textural class (TEXT-SUB-SEC) is used to indicate which su...
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_Texture.asp?_=
Dataset TXSRFSE:Secondary surface textural class
A Soil Typological Unit (STU) can have contrasted sub-surface textures that fall in two different textural classes. The secondary sub-surface textural class (TEXT-SUB-SEC) is used to indicate which su...
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_Texture.asp?_=
Dataset TXSUBSE:Secondary sub-surface textural class
A Soil Typological Unit (STU) can have contrasted sub-surface textures that fall in two different textural classes. The secondary sub-surface textural class (TEXT-SUB-SEC) is used to indicate which su...
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_Texture.asp?_=
Dataset DGH:Depth to a gleyed horizon
Water Capacity and hydrology
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Hydrological.asp?_=
Dataset EAWC_TOP:Topsoil easily available water capacity
Water Capacity and hydrology
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Hydrological.asp?_=
Dataset DIMP:Depth to an impermeable layer
Water Capacity and hydrology
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Hydrological.asp?_=
Dataset AWC_SUB:Subsoil available water capacity
Water Capacity and hydrology
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Hydrological.asp?_=
Dataset AWC_TOP:Topsoil available water capacity
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Hydrological.asp?_=
Dataset HG:Hydro-geological class.
Water Capacity and hydrology
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Hydrological.asp?_=
Dataset BS_SUB:Base Subsoil Saturation
Chemical attributes
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Chemical.asp?_=
Dataset MIN_SUB:Subsoil Mineralogy
Chemical attributes
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Chemical.asp?_=
Dataset BS_TOP:Base Topsoil Saturation
Chemical attributes
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Chemical.asp?_=
Dataset CEC_SUB:Subsoil Cation Exchange Capacity
Chemical attributes
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Chemical.asp?_=
Dataset DIFF:Soil Profile Differentiation
Chemical attributes
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Chemical.asp?_=
Dataset CEC_TOP:Topsoil Cation Exchange Capacity
Chemical attributes
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Chemical.asp?_=
Dataset MIN_TOP:Topsoil Mineralogy
Chemical attributes
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Chemical.asp?_=
Dataset TEXT:Dominant Surface Textural
Dominant surface textural class , Organic Carbon, Elevation, Peat
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Primary.asp?_=
Dataset ALT:Elevation
Dominant surface textural class , Organic Carbon, Elevation, Peat
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Primary.asp?_=
Dataset OC_TOP:Topsoil Organic Carbon
Dominant surface textural class , Organic Carbon, Elevation, Peat
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Primary.asp?_=
Dataset PEAT
Dominant surface textural class , Organic Carbon, Elevation, Peat
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Primary.asp?_=
Dataset SLOPEDO:Dominant Slope Class
SLOPE-DOM - SLOPE-SEC: Dominant-Secondary slope class of the STU.
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Altitude.asp?_=
Dataset ZMIN:Minimun elevetaion above sea
ZMAX, ZMIN: Maximum/Minimum elevation above sea level of the STU (in metres). It is often difficult to fill in the information concerning ZMIN and ZMAX attributes. This is particularly true when the m...
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Altitude.asp?_=
Dataset ZMAX:Maximun elevetaion above sea
ZMAX, ZMIN: Maximum/Minimum elevation above sea level of the STU (in metres). It is often difficult to fill in the information concerning ZMIN and ZMAX attributes. This is particularly true when the m...
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Altitude.asp?_=
Dataset SLOPESE:Secondary Slope class
SLOPE-DOM - SLOPE-SEC: Dominant-Secondary slope class of the STU.
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Altitude.asp?_=
Dataset WM2:Type of Water Management System
A water management system is intended to palliate the lack of water (dry conditions), correct a soil condition preventing agricultural use (salinity), or drain excess water in waterlogged or frequentl...
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Water.asp?_=
Dataset WM1:Presence of Water Management System
A water management system is intended to palliate the lack of water (dry conditions), correct a soil condition preventing agricultural use (salinity), or drain excess water in waterlogged or frequentl...
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Water.asp?_=
Dataset IL:Impermeable Layer
IL: Code for the presence of an impermeable layer within the soil profile of the STU. An impermeable layer is a subsoil horizon restricting water penetration. The impermeability can be of lithological...
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Obstacle.asp?_=
Dataset ROO:Depth Class of obstacle to roots
ROO: Depth class of an obstacle to roots within the STU. An obstacle to roots is defined as a subsoil horizon restricting root penetration. It can be of lithologic origin (lithic contact), or pedogeni...
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Obstacle.asp?_=
Dataset WR:Annual average soil water regime
The annual average soil water regime is an estimate of the soil moisture conditions throughout the year. It is based on time series of matrix suction profiles, or groundwater table depths, or soil mor...
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Obstacle.asp?_=
Dataset AGLIM2:Secondary limitation to agricultural use
A STU can have more than one limitation for agricultural use. Only the two most important limitations are considered and ranked in order of their relative importance. Attribute AGLIM1 contains the cod...
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Agriculture.asp?_=
Dataset AGLIM1:Dominant limitation to agricultural use
A STU can have more than one limitation for agricultural use. Only the two most important limitations are considered and ranked in order of their relative importance. Attribute AGLIM1 contains the cod...
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Agriculture.asp?_=
Dataset USESE:Secondary Land Use
USE DOM describes the dominant and most apparent land use for an STU. A second type of land use can be taken into account in USE SEC. The map co-ordinator must use his expert judgement to determine wh...
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_Landuse.asp?_=
Dataset VS:Volume of stones
Dominant surface textural class , Organic Carbon, Elevation, Peat
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Mechanical.asp?_=
Dataset STR_SUB:Subsoil structure
Dominant surface textural class , Organic Carbon, Elevation, Peat
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Mechanical.asp?_=
Dataset TXEROD:Textural factor of soil erodibility
Textural factor of soil erodibility in 5 classes
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Application.asp?_=
Dataset PHYSCHIM:Physi-chemical factor of soil
PHYSCHIM:Physi-chemical factor of soil
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Application.asp?_=
Dataset USE:Regrouped land use
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Application.asp?_=
Dataset STR_TOP:Topsoil structure
Dominant surface textural class , Organic Carbon, Elevation, Peat
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Mechanical.asp?_=
Dataset PMH:Parent material hydro-geological.
Water Capacity and hydrology
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Hydrological.asp?_=
Dataset EAWC_SUB:Subsoil easily available water capacity
Water Capacity and hydrology
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Hydrological.asp?_=
Dataset PD_TOP:Topsoil packing density
Dominant surface textural class , Organic Carbon, Elevation, Peat
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Mechanical.asp?_=
Dataset DR:Depth to rock
Dominant surface textural class , Organic Carbon, Elevation, Peat
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Mechanical.asp?_=
Dataset TD:Rule inferred subsoil texture
Dominant surface textural class , Organic Carbon, Elevation, Peat
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Mechanical.asp?_=
Dataset PD_SUB:Subsoil Packing Density
Dominant surface textural class , Organic Carbon, Elevation, Peat
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Mechanical.asp?_=
Dataset ERODI:Soil erodibility class
Soil erodibility class, Erodibility of soils in 5 classes
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Application.asp?_=
Dataset CRUSTING:Soil crusting class
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Application.asp?_=
Dataset ATC:Accumulated temperature class
ATC:Accumulated temperature class
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Application.asp?_=
Dataset AGLIM1NNI: Dominant limitation to agricultural use (without no information)
AGLIM1NNI: Dominant limitation to agricultural use (without no information)
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Application.asp?_=
Dataset TXTCRUST:Textural factor of soil crusting
TXTCRUST:Textural factor of soil crusting
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Application.asp?_=
Dataset AGLIM2NNI:2nd Limitation to agricultural use (without no information)
AGLIM2NNI:2nd Limitation to agricultural use (without no information)
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Application.asp?_=
Dataset DTK200
DTK200 Kartenbild
http://sg.geodatenzentrum.de/wms_dtk200?amp;request=GetCapabilities
Dataset DTK200 Layers
Basislayer für DTK200
http://sg.geodatenzentrum.de/wms_dtk200?amp;request=GetCapabilities
Dataset Küstenlinie der Deutschen Bucht
Basis der Simulationen aus dem AufMod Projekt
http://mdi-dienste.baw.de/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset FAO aquatic species distribution map of Trisopterus luscus
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Eledone cirrosa
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Pollachius pollachius
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset Golden_Star_Tunicate
Golden_Star_Tunicate
http://geoportal-geoportail.gc.ca/arcgis/services/Reported_Observations_Aquatic_Invasive_Species_ENG/MapServer//WMSServer
Dataset FAO aquatic species distribution map of Lampetra fluviatilis
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Alloteuthis subulata
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset Green_Crab
Green_Crab
http://geoportal-geoportail.gc.ca/arcgis/services/Reported_Observations_Aquatic_Invasive_Species_ENG/MapServer//WMSServer
Dataset FAO_SUB_UNIT_SQL
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Acipenser nudiventris
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Microstomus kitt
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Chamelea gallina
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset Application
The ESDAC map viewer allows the user to navigate in key soil data for Europe. Main data come from the European Soil Database and from datasets derived from it.
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Application.asp?_=
Dataset Mechanical Properties
Mechanical Properties
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Mechanical.asp?_=
Dataset Obstacle-Impermeable-Soil Water Regime
Obstacle-Impermeable-Soil Water Regime
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Obstacle.asp?_=
Dataset Soil Classification WRB
Soil Texture
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_WRB.asp?_=
Dataset Land Use
Soil Classification FAO
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_Landuse.asp?_=
Dataset Limitation to Agricultural use
Soil Texture
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Agriculture.asp?_=
Dataset Hydrological Properties
Hydrological Properties
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Hydrological.asp?_=
Dataset Parent Material
Soil Texture
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_Pmaterial.asp?_=
Dataset Texture
Soil Texture
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_Texture.asp?_=
Dataset Altitude - Slope
Altitude - Slope
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Altitude.asp?_=
Dataset Soil Threats
Soil threats, organic Carbon Decline, Soil Erosion, Compaction, Salinization, pH
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_Threats.asp?_=
Dataset Soil Classification FAO
Soil Classification FAO
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_FAO.asp?_=
Dataset Primary Properties
Primary Prpoperties
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Primary.asp?_=
Dataset Water Management System
Water Management System
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Water.asp?_=
Dataset Chemical Properties
Primary Prpoperties
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Chemical.asp?_=
Dataset FAO aquatic species distribution map of Alloteuthis media
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Pecten maximus
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset Sohlformen der Weser
Punktdaten mit Ausdehnung und Höhe von Bodenstrukturen der Weser, Messdaten des Marums im Rahmen des AufMod Projekts erhoben.
http://mdi-dienste.baw.de/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset FAO aquatic species distribution map of Abramis brama
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Sepia officinalis
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset Topografiska Webbkartan Nedtonad
Lantmäteriets Topografiska Webbkarta Nedtonad
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Topografiska Webbkartan
Lantmäteriets Topografiska Webbkarta
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Topografiska Webbkartan
Lantmäteriets Topografiska Webbkarta
https://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Topografiska Webbkartan Nedtonad
Lantmäteriets Topografiska Webbkarta Nedtonad
https://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset FAO aquatic species distribution map of Lepidorhombus whiffiagonis
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Lophius piscatorius
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Cerastoderma edule
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset soil pH in Europe
pH.
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_Threats.asp?_=
Dataset Organic carbon content
Soil organic carbon, the major component of soil organic matter, is extremely important in all soil processes. Organic material in the soil is essentially derived from residual plant and animal materi...
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_Threats.asp?_=
Dataset Soil Erosion in t/ha/yr
Pan European Soil Erosion Risk Assessment - PESERA.
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_Threats.asp?_=
Dataset Natural Soil Susceptibility to Compaction
Natural Soil Susceptibility to Compaction
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_Threats.asp?_=
Dataset Saline and Sodic Soils
Saline , Sodic Soils
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_Threats.asp?_=
Dataset FAO aquatic species distribution map of Glyptocephalus cynoglossus
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset MorWin
Layer-Group type layer: MorWin
http://mdi-dienste.baw.de/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset FAO aquatic species distribution map of Dicentrarchus labrax
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Conger conger
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Hippoglossoides platessoides
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Molva molva
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Merluccius merluccius
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset Caprella_mutica
Caprella_mutica
http://geoportal-geoportail.gc.ca/arcgis/services/Reported_Observations_Aquatic_Invasive_Species_ENG/MapServer//WMSServer
Dataset europe_countries
http://www.globedata.nl/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Ανεμολογικοί Ιστοί
http://www.rae.gr/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset FAO aquatic species distribution map of Loligo vulgaris
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset OSPAR Boundaries
A shapefile containing the external boundary and internal region boundary lines to describe the OSPAR area.
http://geo.vliz.be/geoserver/MarineRegions/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset FAO aquatic species distribution map of Rossia macrosoma
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Sebastes mentella
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Pollachius virens
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Cystophora cristata
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Mercenaria mercenaria
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Scomber scombrus
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Brosme brosme
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/Up to Netherlands