Home | Place | Keyword | AboutOverijssel

area: 11536119
numgeometries: 1
gid: 139392
parent: 139113
level: 1
objectid: 118157
name: Overijssel
hasc: NL.OV
type: Provincie
engtype: Province
validfrom: 19860101
validto: Present
num_children: 26
geom_area: 0.5671225658570893
the_geom_900913: 010600002031BF0D0001000000010300000001000000A500000082B19A47038A2641261CF8D2C8055A4182B19A47038A264153DDFE60CB0D5A41C1E39747038A26414FAA0461CB0D5A413E968F47038A2641373E0A61CB0D5A416D1A8247038A264134620F61CB0D5A412BF56F47038A2641ABE31361CB0D5A41DED85947038A264149961761CB0D5A41139F4047038A2641B5551A61CB0D5A4109402547038A2641D9061C61CB0D5A41E8C80847038A26411C991C61CB0D5A416D499F8743D425411C991C61CB0D5A416D499F8743D425418B087EA2CC1B5A41C47B9C8743D4254126D883A2CC1B5A41282E948743D425419D6E89A2CC1B5A416FB2868743D42541F1948EA2CC1B5A41168D748743D42541751893A2CC1B5A41C9705E8743D42541C3CC96A2CC1B5A411637458743D42541698D99A2CC1B5A41F3D7298743D42541573F9BA2CC1B5A41D2600D8743D42541DED19BA2CC1B5A411FB6A25CC1B52541DED19BA2CC1B5A41FE3E865CC1B52541573F9BA2CC1B5A41F4DF6A5CC1B52541698D99A2CC1B5A4129A6515CC1B52541C3CC96A2CC1B5A41DC893B5CC1B52541751893A2CC1B5A419A64295CC1B52541F1948EA2CC1B5A41E1E81B5CC1B525419D6E89A2CC1B5A41469B135CC1B5254126D883A2CC1B5A4185CD105CC1B525418B087EA2CC1B5A4185CD105CC1B52541B51206F3C5185A410EB8462653882541B51206F3C5185A41ED402A26538825413D8005F3C5185A41E2E10E26538825417FCE03F3C5185A4117A8F52553882541180E01F3C5185A41CA8BDF2553882541285AFDF2C5185A418966CD255388254116D7F8F2C5185A41B7EABF255388254144B1F3F2C5185A41349DB725538825415F1BEEF2C5185A4173CFB42553882541514CE8F2C5185A4173CFB4255388254194C08DDD55175A417E8D3455F9C0244194C08DDD55175A417E8D3455F9C024412D2BA29494255A41D5BF3155F9C02441A8FCA79494255A413A722955F9C02441E294AD9494255A4181F61B55F9C02441D8BCB29494255A4140D10955F9C02441CC41B79494255A41F3B4F354F9C0244147F7BA9494255A41277BDA54F9C02441D1B8BD9494255A41051CBF54F9C02441456BBF9494255A41E4A4A254F9C02441FBFDBF9494255A411928AFEB72A22441FBFDBF9494255A411928AFEB72A2244103870E73FD3E5A41705AACEB72A224414F5D1473FD3E5A41D50CA4EB72A224412BFA1973FD3E5A411C9196EB72A224416B261F73FD3E5A41C26B84EB72A224411AAF2373FD3E5A418D4F6EEB72A22441A7672773FD3E5A41C21555EB72A224417B2B2A73FD3E5A419FB639EB72A2244156DF2B73FD3E5A417E3F1DEB72A2244185722C73FD3E5A412430DAD15C6B244185722C73FD3E5A412430DAD15C6B2441D1D8B6D6E8445A417B62D7D15C6B24413FB0BCD6E8445A41E014CFD15C6B2441334EC2D6E8445A412799C1D15C6B24416C7BC7D6E8445A41CD73AFD15C6B2441FB04CCD6E8445A41805799D15C6B244146BECFD6E8445A41CD1D80D15C6B24419E82D2D6E8445A41ABBE64D15C6B2441D136D4D6E8445A418A4748D15C6B24411DCAD4D6E8445A4105EE60C39EA623411DCAD4D6E8445A4105EE60C39EA62341783D3C2DD85F5A418E3377D87D4F2441783D3C2DD85F5A41AFAA93D87D4F244145D13C2DD85F5A41D209AFD87D4F2441F9863E2DD85F5A419D43C8D87D4F2441C14D412DD85F5A41D25FDED87D4F2441530A452DD85F5A412C85F0D87D4F2441DE97492DD85F5A41E500FED87D4F2441A9C94E2DD85F5A41804E06D97D4F2441916C542DD85F5A41291C09D97D4F244121495A2DD85F5A41291C09D97D4F2441A5538D21D9625A41804E06D97D4F2441C8309321D9625A41E500FED87D4F24413AD49821D9625A412C85F0D87D4F244186069E21D9625A41D25FDED87D4F24418994A221D9625A419D43C8D87D4F24417351A621D9625A41D209AFD87D4F24418618A921D9625A41AFAA93D87D4F244160CEAA21D9625A418E3377D87D4F24413B62AB21D9625A41E567489324B523413B62AB21D9625A41E567489324B52341FD1C2866F5885A41240E4C87A7172541FD1C2866F5885A41240E4C87A7172541C1E78F04E36B5A41CDDB4E87A7172541E2088A04E36B5A4168295787A7172541C0638404E36B5A4121A56487A7172541F02F7F04E36B5A417BCA7687A717254194A07A04E36B5A41AFE68C87A71725418DE27604E36B5A417B20A687A7172541A91A7404E36B5A419D7FC187A717254149647204E36B5A41BEF6DD87A717254149D07104E36B5A41BDEE83375087254149D07104E36B5A41BDEE833750872541CA500A0DAE685A417FBC8637508725418472040DAE685A41010A8F3750872541FFCDFE0CAE685A41D3859C3750872541B69AF90CAE685A4114ABAE3750872541D80BF50CAE685A4161C7C43750872541324EF10CAE685A412D01DE37508725419F86EE0CAE685A413760F937508725416BD0EC0CAE685A4158D7153850872541733CEC0CAE685A4197C85DB93EFE2641733CEC0CAE685A4197C85DB93EFE26414296AB63E1455A41589660B93EFE2641A7BEA563E1455A41DBE368B93EFE26418320A063E1455A41AC5F76B93EFE264123F39A63E1455A41EE8488B93EFE26416C699663E1455A413BA19EB93EFE264107B09263E1455A4106DBB7B93EFE264195EB8F63E1455A41113AD3B93EFE264153378E63E1455A4131B1EFB93EFE264108A48D63E1455A41F159D3C7F7A4274108A48D63E1455A41F159D3C7F7A42741AD2450A9BE445A41B227D6C7F7A427414A4D4AA9BE445A414D75DEC7F7A4274160AF44A9BE445A4106F1EBC7F7A427412B823FA9BE445A414716FEC7F7A427419FF83AA9BE445A41943214C8F7A427415E3F37A9BE445A41606C2DC8F7A42741057B34A9BE445A416ACB48C8F7A42741D8C632A9BE445A41A34265C8F7A427418E3332A9BE445A4192E5C1655B0E28418E3332A9BE445A4192E5C1655B0E28416B6A7C364D345A413BB3C4655B0E2841229676364D345A41D600CD655B0E28413AFB70364D345A418F7CDA655B0E2841CBD06B364D345A41D1A1EC655B0E2841B04967364D345A411EBE02665B0E28416B9263364D345A41E9F71B665B0E284191CF60364D345A410C5737665B0E2841481C5F364D345A412DCE53665B0E28414D895E364D345A41D6E331EF4E0F28414D895E364D345A41D6E331EF4E0F284170733A5B8F185A41D81E132347BD274170733A5B8F185A41B7A7F62247BD2741FDE0395B8F185A419548DB2247BD27413D2F385B8F185A41E20EC22247BD2741E06E355B8F185A4195F2AB2247BD2741F6BA315B8F185A4153CD992247BD2741EC372D5B8F185A4182518C2247BD27412512285B8F185A41FF03842247BD2741437C225B8F185A413E36812247BD27413FAD1C5B8F185A413E36812247BD2741DEF58AC47B0D5A41BED95034386E2741DEF58AC47B0D5A419D623434386E27419A638AC47B0D5A417A031934386E274176B288C47B0D5A41AFC9FF33386E274118F385C47B0D5A417AADE933386E27417C4082C47B0D5A412088D733386E274116BF7DC47B0D5A41670CCA33386E2741289B78C47B0D5A41CCBEC133386E2741490773C47B0D5A4123F1BE33386E27415C3A6DC47B0D5A4123F1BE33386E2741261CF8D2C8055A4182B19A47038A2641261CF8D2C8055A41
Data

Dataset VNOG_Gemeenten
http://geoservices.vnog.nl/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset VNOG_BrwClusters
http://geoservices.vnog.nl/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset stadspolygonen
Actueel hoogtebestand Nederland stadspolygonen
http://geodata.nationaalgeoregister.nl/ahn25m/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset pand
http://demo.geoatlas.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Kinderopvanglocaties LRKP
Deze dataset bevat alle ingeschreven en uitgeschreven kinderopvanglocaties uit het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Per locatie de daarbij behorende detailgegevens (inschrij...
http://demo.geoatlas.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Electromagnetische straling antenne installaties
Het Antenneregister geeft een overzicht van antenne-installaties in Nederland. Zo kunt u zien waar in uw omgeving antennes staan en wat voor antennes dit zijn. In het Antenneregister staan vrijwel al...
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Afstanden tot OV
Met de KansenVerkenner zijn de afstanden over de weg berekend van ieder pand uit de BAG in Nederland naar de dichtsbijzijnde basisschool en halte openbaar vervoer.
http://demo.geoatlas.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Afstanden tot basisscholen
http://demo.geoatlas.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset hectopunten
NWB Wegen hectopunten Vervoersnetwerken
http://geodata.nationaalgeoregister.nl/nwbwegen/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset nwb_hectopuntencompleet
http://www.globedata.nl/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset recordings_nl
http://www.globedata.nl/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset vlieglijnen
Actueel hoogtebestand Nederland vlieglijnen
http://geodata.nationaalgeoregister.nl/ahn25m/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset bag_pandactueelbestaand
http://demo.geoatlas.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset wegvakken
NWB Wegen wegvakken Vervoersnetwerken
http://geodata.nationaalgeoregister.nl/nwbwegen/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Waterschappen 2010
http://demo.geoatlas.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset planet_osm_line
https://www.globespotter.nl/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset puntdichtheidgebieden
Actueel hoogtebestand Nederland puntdichtheidgebieden
http://geodata.nationaalgeoregister.nl/ahn25m/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Veiligheidsregio's brandweer
http://demo.geoatlas.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset CBS Gemeenten 2012
http://demo.geoatlas.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset CBS Buurten 2012
http://demo.geoatlas.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset CBS Wijken 2012
http://demo.geoatlas.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset CBS Buurten Zaanstad 2011
De buurtkaart bevat de digitale geometrie van de grenzen van de buurten in Zaanstad met als attribuut een aantal statistische kerncijfers.
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset CBS Wijken Zaanstad 2011
De wijkkaart bevat de digitale geometrie van de grenzen van de wijken in Zaanstad met als attribuut een aantal statistische kerncijfers.
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Leeftijden 0 tot 14
http://demo.geoatlas.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Niet westerse allochtonen
http://demo.geoatlas.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset bladindex
Actueel hoogtebestand Nederland bladindex
http://geodata.nationaalgeoregister.nl/ahn25m/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Leeftijden 15 tot 24
http://demo.geoatlas.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset ahn25m
Actueel hoogtebestand Nederland 25 meter grid
http://geodata.nationaalgeoregister.nl/ahn25m/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Leeftijden 65 plus
http://demo.geoatlas.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset planet_osm_polygon
https://www.globespotter.nl/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Publieke risicokaart
Publieke risicokaart
http://demo.geoatlas.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset OSM
Layer-Group type layer: OSM
https://www.globespotter.nl/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset natura2000
Natura2000 Beschermde gebieden
http://geodata.nationaalgeoregister.nl/natura2000/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Natura 2000-gebieden
De Europese Unie heeft een zeer gevarieerde en rijke natuur, die van grote biologische, esthetische en economische waarde is. Om deze natuur te behouden heeft de Europese Unie het initiatief genomen v...
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Basisonderwijs
http://demo.geoatlas.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset RCE_Monumenten
http://www.globedata.nl/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset ti_k_wrsw_wg12_00143
http://mdi-dienste.baw.de/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset ti_k_wrn_wg12_00318
http://mdi-dienste.baw.de/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset ti_k_wrs_wg12_00143
http://mdi-dienste.baw.de/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset ti_k_wrn_wg12_00143
http://mdi-dienste.baw.de/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset ti_k_wrw_wg0_00143
http://mdi-dienste.baw.de/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset ti_k_wrno_wg12_00143
http://mdi-dienste.baw.de/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset ti_k_wrw_wg12_00143
http://mdi-dienste.baw.de/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset ti_l_ohne_ohne_00143
http://mdi-dienste.baw.de/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset ti_k_wrw_wg25_00143
http://mdi-dienste.baw.de/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset natura2000
http://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Germany
Germany
http://wms1.ccgis.de/cgi-bin/mapserv?map=/data/umn/germany/germany.map
Dataset HUEK200, Durchlaessigkeit (0-750.000)
HUEK200, Durchlaessigkeit [m/s] des oberen Grundwasserleiters, sichtbar im Maßstab: 1:1 - 1:750.000
http://www.bgr.de/Service/grundwasser/huek200/?amp;request=GetCapabilities
Dataset HUEK200, Gesteinsart (0-750.000)
HUEK200, Gesteinsart des oberen Grundwasserleiters, sichtbar im Maßstab: 1:1 - 1:750.000
http://www.bgr.de/Service/grundwasser/huek200/?amp;request=GetCapabilities
Dataset HUEK200, Verfestigung (0-750.000)
HUEK200, Verfestigung des oberen Grundwasserleiters, sichtbar im Maßstab: 1:1 - 1:750.000
http://www.bgr.de/Service/grundwasser/huek200/?amp;request=GetCapabilities
Dataset HUEK200, Geochemischer Gesteinstyp (0-750.000)
HUEK200, Geochemischer Gesteinstyp des oberen Grundwasserleiters, sichtbar im Maßstab: 1:1 - 1:750.000
http://www.bgr.de/Service/grundwasser/huek200/?amp;request=GetCapabilities
Dataset HUEK200, Hohlraumart (0-750.000)
HUEK200, Hohlraumart des oberen Grundwasserleiters, sichtbar im Maßstab: 1:1 - 1:750.000
http://www.bgr.de/Service/grundwasser/huek200/?amp;request=GetCapabilities
Dataset mittlere jährliche tatsächliche Verdunstungshöhe
mittlere jährliche tatsächliche Verdunstungshöhe
http://geoportal.bafg.de/wmsproxy/HAD/HAD_213?amp;request=GetCapabilities
Dataset Abflusshöhe_in_mm_a
Abflusshöhe_in_mm_a
http://geoportal.bafg.de/wmsproxy/HAD/HAD_35_MhA_61_90?amp;request=GetCapabilities
Dataset HUEK200, Blattnummern
HUEK200, Blattnummern, sichtbar im Maßstab: 1:1 - 1:10.000.000
http://www.bgr.de/Service/grundwasser/huek200/?amp;request=GetCapabilities
Dataset HUEK200, Blattschnitt
HUEK200, Blattschnitt, sichtbar in jedem Maßstab
http://www.bgr.de/Service/grundwasser/huek200/?amp;request=GetCapabilities
Dataset HUEK200, Blattnamen
HUEK200, Blattnamen, sichtbar im Maßstab: 1:1 - 1:5.000.000
http://www.bgr.de/Service/grundwasser/huek200/?amp;request=GetCapabilities
Dataset DTK1000
DTK1000
http://mdi-dienste.baw.de/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Bushaltes
http://demo.geoatlas.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset DTK200
DTK200
http://mdi-dienste.baw.de/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset BGR Grundwasser: HUEK200 OGWL
Hydrogeologische Karte von Deutschland 1:200.000 (HÜK200), Oberer Grundwasserleiter (OGWL). Stand der Daten: Version 2.5, Juni 2011. Dargestellt sind die hydrogeologischen Eigenschaften der oberen, g...
http://www.bgr.de/Service/grundwasser/huek200/?amp;request=GetCapabilities
Dataset DTK2500
DTK2500
http://mdi-dienste.baw.de/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset BKG:DTK
Layer-Group type layer: BKG:DTK
http://mdi-dienste.baw.de/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Post codes provided by metaspatial.net
This service provides post code areas for Germany as published at http://arnulf.us/PLZ This service and contained data are intended for demonstration purposes and can be changed or decommissioned at a...
http://www.metaspatial.net/cgi-bin/plz-wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset France : Reseau hydrographique modelise
Reseau hydrographique modelise calcule a partir d'un MNT à 250m. de resolution. Seuil = 1000ha.
http://geowww.agrocampus-ouest.fr/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset IGN - GeoFLA Département
http://ids.pigma.org/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset All layers in NativeBNG
All layers in NativeBNG
http://www.osmgb.org.uk/OSM-GB/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Fond_GIP
Layer-Group type layer: Fond_GIP
http://ids.pigma.org/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Pipelines
http://npdwms.npd.no/NPD_FactMap.asp?amp;request=GetCapabilities
Dataset Pipelines labels
http://npdwms.npd.no/NPD_FactMap.asp?amp;request=GetCapabilities
Dataset Pipelines labels
http://npdwms.npd.no/npdwmsmap_wgs84.asp?amp;request=GetCapabilities
Dataset Pipelines
http://npdwms.npd.no/npdwmsmap_wgs84.asp?amp;request=GetCapabilities
Dataset cities_eu
http://www.globedata.nl/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Latvijas topogrāfiskās kartes
Latvijas topogrāfisko karšu atlants.Pamatā apkopotas padomju gados izdotās topogrāfikās kartes Latvijas teritorijai.
http://www.gisnet.lv/cgi-bin/topo?amp;request=GetCapabilities
Dataset Pieejamās 1:1M lapu robežas
Pieejamās 1:1M lapu robežas
http://www.gisnet.lv/cgi-bin/topo?amp;request=GetCapabilities
Dataset 1:1000000
Kartes mērogā 1:1 000 000. Iekļauj Latviju un daļu Igaunijas
http://www.gisnet.lv/cgi-bin/topo?amp;request=GetCapabilities
Dataset Surface facility labels
http://npdwms.npd.no/NPD_FactMap.asp?amp;request=GetCapabilities
Dataset Surface facility labels
http://npdwms.npd.no/npdwmsmap_wgs84.asp?amp;request=GetCapabilities
Dataset SubSurface facility labels
http://npdwms.npd.no/NPD_FactMap.asp?amp;request=GetCapabilities
Dataset SubSurface facilities
http://npdwms.npd.no/NPD_FactMap.asp?amp;request=GetCapabilities
Dataset Surface facilities
http://npdwms.npd.no/NPD_FactMap.asp?amp;request=GetCapabilities
Dataset SubSurface facilities
http://npdwms.npd.no/npdwmsmap_wgs84.asp?amp;request=GetCapabilities
Dataset SubSurface facility labels
http://npdwms.npd.no/npdwmsmap_wgs84.asp?amp;request=GetCapabilities
Dataset Surface facilities
http://npdwms.npd.no/npdwmsmap_wgs84.asp?amp;request=GetCapabilities
Dataset Ortofoto Casamicciola Terme
La risorsa è relativa alle ortofoto digitali a colori della zona di di Casamicciola Terme, Isola d'Ischia (Napoli) colpita da un'alluvione il 10 novembre 2009. Le ortofoto digitali sono state acquisi...
http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_casamicciola.map
Dataset biogeografiske_regioner_grense
http://wms.dirnat.no/geoserver/biogeografiske_regioner/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset biogeografiske_regioner_omrade
http://wms.dirnat.no/geoserver/biogeografiske_regioner/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset biogeografiske_regioner_grense
http://wms.dirnat.no/geoserver/biogeografiske_regioner/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset biogeografiske_regioner_omrade
http://wms.dirnat.no/geoserver/biogeografiske_regioner/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset biogeografiske_regioner_grense
http://wms.dirnat.no/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset biogeografiske_regioner_omrade
http://wms.dirnat.no/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset biogeografiske_regioner_grense
http://wms.dirnat.no/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset biogeografiske_regioner_omrade
http://wms.dirnat.no/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset CEC_SUB:Subsoil Cation Exchange Capacity
Chemical attributes
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Chemical.asp?_=
Dataset PARMADO1:Major group code for the dominant parent material
The parent material code must be selected from the list provided below. The current version has been prepared by R. Hartwhich et al. (1999) as the reference list in the Manual for the Georeferenced So...
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_Pmaterial.asp?_=
Dataset PARMADO2:2nd level code for the dominant parent material
The parent material code must be selected from the list provided below. The current version has been prepared by R. Hartwhich et al. (1999) as the reference list in the Manual for the Georeferenced So...
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_Pmaterial.asp?_=
Dataset PARMADO3:3rd level code for the dominant parent material
The parent material code must be selected from the list provided below. The current version has been prepared by R. Hartwhich et al. (1999) as the reference list in the Manual for the Georeferenced So...
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_Pmaterial.asp?_=
Dataset WRBADJ1:First Soil Adjective Code
Full WRB code
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_WRB.asp?_=
Dataset WRBLV1:Soil reference group
Full WRB code
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_WRB.asp?_=
Dataset TXDEPCHG:Depth class to a textural change
A Soil Typological Unit (STU) can have contrasted sub-surface textures that fall in two different textural classes. The secondary sub-surface textural class (TEXT-SUB-SEC) is used to indicate which su...
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_Texture.asp?_=
Dataset TXSUBDO:Dominant sub-surface textural class
A Soil Typological Unit (STU) can have contrasted sub-surface textures that fall in two different textural classes. The secondary sub-surface textural class (TEXT-SUB-SEC) is used to indicate which su...
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_Texture.asp?_=
Dataset TXSRFDO:Dominant surface textural class
A Soil Typological Unit (STU) can have contrasted sub-surface textures that fall in two different textural classes. The secondary sub-surface textural class (TEXT-SUB-SEC) is used to indicate which su...
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_Texture.asp?_=
Dataset TXSRFSE:Secondary surface textural class
A Soil Typological Unit (STU) can have contrasted sub-surface textures that fall in two different textural classes. The secondary sub-surface textural class (TEXT-SUB-SEC) is used to indicate which su...
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_Texture.asp?_=
Dataset TXSUBSE:Secondary sub-surface textural class
A Soil Typological Unit (STU) can have contrasted sub-surface textures that fall in two different textural classes. The secondary sub-surface textural class (TEXT-SUB-SEC) is used to indicate which su...
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_Texture.asp?_=
Dataset AGLIM1NNI: Dominant limitation to agricultural use (without no information)
AGLIM1NNI: Dominant limitation to agricultural use (without no information)
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Application.asp?_=
Dataset ATC:Accumulated temperature class
ATC:Accumulated temperature class
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Application.asp?_=
Dataset CRUSTING:Soil crusting class
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Application.asp?_=
Dataset ERODI:Soil erodibility class
Soil erodibility class, Erodibility of soils in 5 classes
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Application.asp?_=
Dataset AGLIM2NNI:2nd Limitation to agricultural use (without no information)
AGLIM2NNI:2nd Limitation to agricultural use (without no information)
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Application.asp?_=
Dataset TXTCRUST:Textural factor of soil crusting
TXTCRUST:Textural factor of soil crusting
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Application.asp?_=
Dataset USE:Regrouped land use
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Application.asp?_=
Dataset PHYSCHIM:Physi-chemical factor of soil
PHYSCHIM:Physi-chemical factor of soil
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Application.asp?_=
Dataset TXEROD:Textural factor of soil erodibility
Textural factor of soil erodibility in 5 classes
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Application.asp?_=
Dataset STR_SUB:Subsoil structure
Dominant surface textural class , Organic Carbon, Elevation, Peat
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Mechanical.asp?_=
Dataset STR_TOP:Topsoil structure
Dominant surface textural class , Organic Carbon, Elevation, Peat
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Mechanical.asp?_=
Dataset VS:Volume of stones
Dominant surface textural class , Organic Carbon, Elevation, Peat
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Mechanical.asp?_=
Dataset PD_SUB:Subsoil Packing Density
Dominant surface textural class , Organic Carbon, Elevation, Peat
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Mechanical.asp?_=
Dataset TD:Rule inferred subsoil texture
Dominant surface textural class , Organic Carbon, Elevation, Peat
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Mechanical.asp?_=
Dataset DR:Depth to rock
Dominant surface textural class , Organic Carbon, Elevation, Peat
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Mechanical.asp?_=
Dataset PD_TOP:Topsoil packing density
Dominant surface textural class , Organic Carbon, Elevation, Peat
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Mechanical.asp?_=
Dataset EAWC_SUB:Subsoil easily available water capacity
Water Capacity and hydrology
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Hydrological.asp?_=
Dataset PMH:Parent material hydro-geological.
Water Capacity and hydrology
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Hydrological.asp?_=
Dataset DGH:Depth to a gleyed horizon
Water Capacity and hydrology
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Hydrological.asp?_=
Dataset EAWC_TOP:Topsoil easily available water capacity
Water Capacity and hydrology
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Hydrological.asp?_=
Dataset DIMP:Depth to an impermeable layer
Water Capacity and hydrology
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Hydrological.asp?_=
Dataset AWC_SUB:Subsoil available water capacity
Water Capacity and hydrology
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Hydrological.asp?_=
Dataset AWC_TOP:Topsoil available water capacity
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Hydrological.asp?_=
Dataset HG:Hydro-geological class.
Water Capacity and hydrology
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Hydrological.asp?_=
Dataset BS_SUB:Base Subsoil Saturation
Chemical attributes
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Chemical.asp?_=
Dataset MIN_SUB:Subsoil Mineralogy
Chemical attributes
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Chemical.asp?_=
Dataset BS_TOP:Base Topsoil Saturation
Chemical attributes
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Chemical.asp?_=
Dataset DTK200
DTK200 Kartenbild
http://sg.geodatenzentrum.de/wms_dtk200?amp;request=GetCapabilities
Dataset DTK200 Layers
Basislayer für DTK200
http://sg.geodatenzentrum.de/wms_dtk200?amp;request=GetCapabilities
Dataset Küstenlinie der Deutschen Bucht
Basis der Simulationen aus dem AufMod Projekt
http://mdi-dienste.baw.de/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset FAO aquatic species distribution map of Trisopterus luscus
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Eledone cirrosa
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Pollachius pollachius
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset miljoverdi_usikkerhet
http://wms.dirnat.no/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset miljoverdi_usikkerhet
http://wms.dirnat.no/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset rakennukset_suppea_KKJ3_point_Type
Generated from Rauma_rakennus
http://www.rauma.fi:8080/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Wetlands (vector)
Wetlands (vector)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC1990_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset Agricultural Areas (vector)
Agricultural Areas (vector)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC1990_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset Artificial Surfaces (vector)
Artificial Surfaces (vector)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC1990_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset Waterbodies (vector)
Waterbodies (vector)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC1990_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset Forest Semi Natural Areas (vector)
Forest Semi Natural Areas (vector)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC1990_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset Golden_Star_Tunicate
Golden_Star_Tunicate
http://geoportal-geoportail.gc.ca/arcgis/services/Reported_Observations_Aquatic_Invasive_Species_ENG/MapServer//WMSServer
Dataset FAO aquatic species distribution map of Lampetra fluviatilis
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset miljoverdi_rutemax_art
http://wms.dirnat.no/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset miljoverdi_rutemax_art
http://wms.dirnat.no/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Forest Semi Natural Areas (raster)
Forest Semi Natural Areas (raster)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC2006_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset Waterbodies (raster)
Waterbodies (raster)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC2006_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset Wetlands (raster)
Wetlands (raster)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC2006_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset Artificial Surfaces (raster)
Artificial Surfaces (raster)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC2006_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset Agricultural Areas (raster)
Agricultural Areas (raster)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC2006_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset FAO aquatic species distribution map of Alloteuthis subulata
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset Green_Crab
Green_Crab
http://geoportal-geoportail.gc.ca/arcgis/services/Reported_Observations_Aquatic_Invasive_Species_ENG/MapServer//WMSServer
Dataset FAO_SUB_UNIT_SQL
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Microstomus kitt
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset miljoverdi_dekningsgeometri
http://wms.dirnat.no/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset miljoverdi_dekningsgeometri
http://wms.dirnat.no/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset FAO aquatic species distribution map of Chamelea gallina
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset Application
The ESDAC map viewer allows the user to navigate in key soil data for Europe. Main data come from the European Soil Database and from datasets derived from it.
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Application.asp?_=
Dataset Texture
Soil Texture
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_Texture.asp?_=
Dataset Hydrological Properties
Hydrological Properties
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Hydrological.asp?_=
Dataset Mechanical Properties
Mechanical Properties
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Mechanical.asp?_=
Dataset Soil Threats
Soil threats, organic Carbon Decline, Soil Erosion, Compaction, Salinization, pH
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_Threats.asp?_=
Dataset FAO aquatic species distribution map of Alloteuthis media
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Pecten maximus
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset EU27 Biogeographical Regions 2008
EU27 Biogeographical Regions 2008
http://discomap.eea.europa.eu/ArcGIS/services/Bio/BiogeographicalRegions2008_Dyna_WGS84/MapServer/WMSServer
Dataset Scale under 1:1,000,000
Scale under 1:1,000,000
http://discomap.eea.europa.eu/ArcGIS/services/Bio/Natura2000_Dyna_WGS84/MapServer/WMSServer
Dataset Scale under 1:1,000,000
Scale under 1:1,000,000
http://discomap.eea.europa.eu/ArcGIS/services/Bio/Natura2000_Dyna_WGS84/MapServer/WMSServer
Dataset Scale between 1:100,000 and 1:1,000,000
Scale between 1:100,000 and 1:1,000,000
http://discomap.eea.europa.eu/ArcGIS/services/Bio/Natura2000_Dyna_WGS84/MapServer/WMSServer
Dataset Scale above 1:100,000
Scale above 1:100,000
http://discomap.eea.europa.eu/ArcGIS/services/Bio/Natura2000_Dyna_WGS84/MapServer/WMSServer
Dataset Scale above 1:100,000
Scale above 1:100,000
http://discomap.eea.europa.eu/ArcGIS/services/Bio/Natura2000_Dyna_WGS84/MapServer/WMSServer
Dataset Scale between 1:100.000 and 1:1,000,000
Scale between 1:100.000 and 1:1,000,000
http://discomap.eea.europa.eu/ArcGIS/services/Bio/Natura2000_Dyna_WGS84/MapServer/WMSServer
Dataset Query Sites
Query Sites
http://discomap.eea.europa.eu/ArcGIS/services/Bio/Natura2000_Dyna_WGS84/MapServer/WMSServer
Dataset Wetlands (vector)
Wetlands (vector)
http://www.sig-pyrenees.net/proxy/ogc/wms_open?amp;request=GetCapabilities
Dataset Wetlands Contours (vector)
Wetlands Contours (vector)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC2006_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset Agricultural Areas (vector)
Agricultural Areas (vector)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC2006_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset Forest Semi Natural Areas (vector)
Forest Semi Natural Areas (vector)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC2006_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset Agricultural Areas (vector)
Agricultural Areas (vector)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC2006_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset Forest Semi Natural Areas (vector)
Forest Semi Natural Areas (vector)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC2006_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset Wetlands (vector)
Wetlands (vector)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC2006_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset WaterBodies (vector)
WaterBodies (vector)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC2006_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset Artificial Surfaces (vector)
Artificial Surfaces (vector)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC2006_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset Artificial Surfaces (vector)
Artificial Surfaces (vector)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC2006_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset WaterBodies (vector)
WaterBodies (vector)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC2006_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset Artificial Surfaces (vector)
Artificial Surfaces (vector)
http://www.sig-pyrenees.net/proxy/ogc/wms_open?amp;request=GetCapabilities
Dataset Agricultural Areas (vector)
Agricultural Areas (vector)
http://www.sig-pyrenees.net/proxy/ogc/wms_open?amp;request=GetCapabilities
Dataset Sohlformen der Weser
Punktdaten mit Ausdehnung und Höhe von Bodenstrukturen der Weser, Messdaten des Marums im Rahmen des AufMod Projekts erhoben.
http://mdi-dienste.baw.de/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset FAO aquatic species distribution map of Abramis brama
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset Forest Semi Natural Areas (vector)
Forest Semi Natural Areas (vector)
http://www.sig-pyrenees.net/proxy/ogc/wms_open?amp;request=GetCapabilities
Dataset FAO aquatic species distribution map of Sepia officinalis
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset WaterBodies (vector)
WaterBodies (vector)
http://www.sig-pyrenees.net/proxy/ogc/wms_open?amp;request=GetCapabilities
Dataset Topografiska Webbkartan
Lantmäteriets Topografiska Webbkarta
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Topografiska Webbkartan
Lantmäteriets Topografiska Webbkarta
https://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Topografiska Webbkartan Nedtonad
Lantmäteriets Topografiska Webbkarta Nedtonad
https://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Topografiska Webbkartan Nedtonad
Lantmäteriets Topografiska Webbkarta Nedtonad
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset FAO aquatic species distribution map of Lepidorhombus whiffiagonis
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Lophius piscatorius
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset IHME1500, map index code
International Hydrogeological Map of Europe 1:1,500,000 (IHME1500), map index code
http://www.bgr.de/Service/groundwater/ihme1500/?amp;request=GetCapabilities
Dataset IHME1500, map index name
International Hydrogeological Map of Europe 1:1,500,000 (IHME1500), map index name
http://www.bgr.de/Service/groundwater/ihme1500/?amp;request=GetCapabilities
Dataset IHME1500, year of publication
International Hydrogeological Map of Europe 1:1,500,000 (IHME1500), year of publication
http://www.bgr.de/Service/groundwater/ihme1500/?amp;request=GetCapabilities
Dataset IHME1500, map index
International Hydrogeological Map of Europe 1:1,500,000 (IHME1500), map index
http://www.bgr.de/Service/groundwater/ihme1500/?amp;request=GetCapabilities
Dataset FAO aquatic species distribution map of Cerastoderma edule
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset BGR Groundwater: IHME1500
The International Hydrogeological Map of Europe, scale 1:1,500,000 is a series of general hydrogeological maps comprising 25 map sheets with explanatory notes, covering the whole European continent an...
http://www.bgr.de/Service/groundwater/ihme1500/?amp;request=GetCapabilities
Dataset IHME1500, map sheets
International Hydrogeological Map of Europe 1:1,500,000 (IHME1500), 25 map sheets
http://www.bgr.de/Service/groundwater/ihme1500/?amp;request=GetCapabilities
Dataset Saline and Sodic Soils
Saline , Sodic Soils
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_Threats.asp?_=
Dataset soil pH in Europe
pH.
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_Threats.asp?_=
Dataset Soil Erosion in t/ha/yr
Pan European Soil Erosion Risk Assessment - PESERA.
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_Threats.asp?_=
Dataset Natural Soil Susceptibility to Compaction
Natural Soil Susceptibility to Compaction
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_Threats.asp?_=
Dataset Organic carbon content
Soil organic carbon, the major component of soil organic matter, is extremely important in all soil processes. Organic material in the soil is essentially derived from residual plant and animal materi...
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_Threats.asp?_=
Dataset FAO aquatic species distribution map of Glyptocephalus cynoglossus
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset MorWin
Layer-Group type layer: MorWin
http://mdi-dienste.baw.de/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset FAO aquatic species distribution map of Dicentrarchus labrax
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Conger conger
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Hippoglossoides platessoides
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Penaeus kerathurus
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Molva molva
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Merluccius merluccius
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset Caprella_mutica
Caprella_mutica
http://geoportal-geoportail.gc.ca/arcgis/services/Reported_Observations_Aquatic_Invasive_Species_ENG/MapServer//WMSServer
Dataset europe_countries
http://www.globedata.nl/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Ανεμολογικοί Ιστοί
http://www.rae.gr/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset FAO aquatic species distribution map of Loligo vulgaris
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset OSPAR Boundaries
A shapefile containing the external boundary and internal region boundary lines to describe the OSPAR area.
http://geo.vliz.be/geoserver/MarineRegions/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset FAO aquatic species distribution map of Rossia macrosoma
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Sebastes mentella
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Pollachius virens
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Cystophora cristata
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Mercenaria mercenaria
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Scomber scombrus
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset Artificial Surfaces (raster)
Artificial Surfaces (raster)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC1990_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset Wetlands (raster)
Wetlands (raster)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC1990_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset Forest Semi Natural Areas (raster)
Forest Semi Natural Areas (raster)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC1990_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset Agricultural Areas (raster)
Agricultural Areas (raster)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC1990_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset Waterbodies (raster)
Waterbodies (raster)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC1990_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset FAO aquatic species distribution map of Brosme brosme
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/Up to Netherlands