Home | Place | Keyword | AboutCluj

area: 27232103
numgeometries: 1
gid: 194211
parent: 194175
level: 1
objectid: 170225
name: Cluj
varname: Klausenburg
hasc: RO.CJ
type: Judet
engtype: County
validfrom: 19680114
validto: Present
geom_area: 1.5013978423083627
the_geom_900913: 010600002031BF0D000100000001030000000100000005000000D1B76E68B1384341C5868EE1A84F5641D1B76E68B138434130BCDC0B9DE7564180166FCA838E444130BCDC0B9DE7564180166FCA838E4441C5868EE1A84F5641D1B76E68B1384341C5868EE1A84F5641
Data

Dataset Karte des Grossfürstentums Siebenbürgen
http://earth.unibuc.ro:8080/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Karte des Grossfürstentums Siebenbürgen
http://earth.unibuc.ro/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset index_eharta_ro_100k_bonne
http://earth.unibuc.ro/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Mozaic scene Orbview-3
http://earth.unibuc.ro/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Mozaic scene Orbview-3
http://earth.unibuc.ro:8080/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset România: Rețeaua rutieră națională 1: 300 000
Acest set de date a fost realizat din nevoia de a dispune de un fișier vectorial generalizat cu rețeaua rutieră, care să poată fi folosit pentru hărți la scară mică ale României sau pentru h...
http://earth.unibuc.ro/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset index_orbview3
http://earth.unibuc.ro:8080/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset index_orbview3
http://earth.unibuc.ro/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset România: Localități punct
Generated from romania
http://earth.unibuc.ro/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset index_eharta_soviet_50k_existent
http://earth.unibuc.ro/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset România: Frontieră
Generated from romania
http://earth.unibuc.ro/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset România: Limite Unități de Relief
Generated from romania
http://earth.unibuc.ro/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Mozaic harti sovietice 50k
http://earth.unibuc.ro/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset index_pt_20kgcp
http://earth.unibuc.ro/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Planurile Directoare de Tragere 1:20 000
http://earth.unibuc.ro/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset index_pt_20k_Type
Generated from index
http://earth.unibuc.ro:8080/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset index_pt_20k_Type
Generated from index
http://earth.unibuc.ro/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset index_hackathon
http://earth.unibuc.ro/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Caroiaj hărți austriece a treia ridicare 200k
Generated from index
http://earth.unibuc.ro/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Caroiaj hărți topo sovietice 1:100 000 publicate pe geo-spatial.org
Generated from intern
http://earth.unibuc.ro/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Mozaic hărți austriece 'degree maps'
http://earth.unibuc.ro/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Mozaic hărți austriece 'degree maps'
http://earth.unibuc.ro:8080/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Caroiaj hărți Gauss-Kruger 1:50 000
Generated from index
http://earth.unibuc.ro:8080/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Caroiaj hărți Gauss-Kruger 1:2 000
Generated from index
http://earth.unibuc.ro:8080/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Mozaic harti sovietice 100k
http://earth.unibuc.ro:8080/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset Caroiaj hărți Gauss-Kruger 1:5 000
Generated from index
http://earth.unibuc.ro/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset index_eharta_soviet_50k
http://earth.unibuc.ro/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Caroiaj hărți Gauss-Kruger 1:10 000
Generated from index
http://earth.unibuc.ro/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Caroiaj hărți Gauss-Kruger 1:50 000
Generated from index
http://earth.unibuc.ro/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Caroiaj hărți Gauss-Kruger 1:2 000
Generated from index
http://earth.unibuc.ro/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Mozaic harti sovietice 100k
http://earth.unibuc.ro/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Hillshade SRTM90
http://earth.unibuc.ro/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Hillshade SRTM90
http://earth.unibuc.ro:8080/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset index_geologie_200k
http://earth.unibuc.ro/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset România: Limite județe 1930
http://earth.unibuc.ro/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset romania
Layer-Group type layer: romania
http://earth.unibuc.ro/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Caroiaj hărți Gauss-Kruger 1:200 000
Generated from index
http://earth.unibuc.ro/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset index_eharta_pt_100k
http://earth.unibuc.ro/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Stații meteo
http://earth.unibuc.ro/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Stații meteo
http://earth.unibuc.ro:8080/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset România: Localități punct
Generated from romania
http://earth.unibuc.ro:8080/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset România: Județe
Limitele administrative ale județelor din România.
http://earth.unibuc.ro/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset etopostereo is a Tagged Image File Format with Geographic information
http://earth.unibuc.ro/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Caroiaj hărți Gauss-Kruger 1:500 000
Generated from index
http://earth.unibuc.ro/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Caroiaj hărți Gauss-Kruger 1:100 000
Generated from index
http://earth.unibuc.ro/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Caroiaj hărți Gauss-Kruger 1:25 000
Generated from index
http://earth.unibuc.ro/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Harta Geologică a României 200k
Harta Geologică a României scara 1: 200 000
http://earth.unibuc.ro/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset ro_bluemarble_next is a Tagged Image File Format with Geographic information
http://earth.unibuc.ro:8080/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset ro_bluemarble_next is a Tagged Image File Format with Geographic information
http://earth.unibuc.ro/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset HCVF 2.1 - Kompleksy leśne odgrywające znaczącą role w krajobrazie
http://mapa.bialystok.lasy.gov.pl/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Siedliska przyrodnicze Natura 2000 zajmujące więcej niż 50% wydzielenia (powierzchnie)
http://mapa.bialystok.lasy.gov.pl/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Regionalizacja nasienna
http://mapa.bialystok.lasy.gov.pl/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Organizmy i Siedliska przyrodnicze Natura 2000 zajmujące mniej niż 50% wydzielenia (punkty)
http://mapa.bialystok.lasy.gov.pl/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Wyłączone drzewostany nasienne, plantacje nasienne, plantacyjne uprawy nasienne
http://mapa.bialystok.lasy.gov.pl/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset HCVF 4.2 – Lasy glebochronne
http://mapa.bialystok.lasy.gov.pl/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Parki Narodowe
http://mapa.bialystok.lasy.gov.pl/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset HCVF 6.1 – Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności (punkty)
http://mapa.bialystok.lasy.gov.pl/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Leśne Kompleksy Promocyjne (LKP)
http://mapa.bialystok.lasy.gov.pl/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Parki Krajobrazowe
http://mapa.bialystok.lasy.gov.pl/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Obszary nieobjęte gospodarowaniem
http://mapa.bialystok.lasy.gov.pl/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Caroiaj hărți Gauss-Kruger 1:1 000 000
Generated from index
http://earth.unibuc.ro/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Carta delle accelerazioni massime
Carta delle accelerazioni massime
http://sgi1.isprambiente.it/ArcGIS/services/servizi/Sismicita/mapserver/WMSServer
Dataset Nazwa województwa
http://sdi.geoportal.gov.pl/WMS_PRG/service.svc/get?amp;request=GetCapabilities
Dataset Nazwa gminy
http://sdi.geoportal.gov.pl/WMS_PRG/service.svc/get?amp;request=GetCapabilities
Dataset Oyster_Thief
Oyster_Thief
http://geoportal-geoportail.gc.ca/arcgis/services/Reported_Observations_Aquatic_Invasive_Species_ENG/MapServer//WMSServer
Dataset FAO aquatic species distribution map of Sepiola intermedia
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset cities_eu
http://www.globedata.nl/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset FAO aquatic species distribution map of Mytilus galloprovincialis
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Eledone moschata
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Sepiola robusta
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset Lacy_Crust_Bryozoan
Lacy_Crust_Bryozoan
http://geoportal-geoportail.gc.ca/arcgis/services/Reported_Observations_Aquatic_Invasive_Species_ENG/MapServer//WMSServer
Dataset FAO aquatic species distribution map of Eudontomyzon mariae
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Trachurus mediterraneus
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset BS_TOP:Base Topsoil Saturation
Chemical attributes
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Chemical.asp?_=
Dataset CEC_SUB:Subsoil Cation Exchange Capacity
Chemical attributes
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Chemical.asp?_=
Dataset DIFF:Soil Profile Differentiation
Chemical attributes
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Chemical.asp?_=
Dataset CEC_TOP:Topsoil Cation Exchange Capacity
Chemical attributes
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Chemical.asp?_=
Dataset MIN_TOP:Topsoil Mineralogy
Chemical attributes
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Chemical.asp?_=
Dataset TEXT:Dominant Surface Textural
Dominant surface textural class , Organic Carbon, Elevation, Peat
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Primary.asp?_=
Dataset ALT:Elevation
Dominant surface textural class , Organic Carbon, Elevation, Peat
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Primary.asp?_=
Dataset OC_TOP:Topsoil Organic Carbon
Dominant surface textural class , Organic Carbon, Elevation, Peat
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Primary.asp?_=
Dataset PEAT
Dominant surface textural class , Organic Carbon, Elevation, Peat
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Primary.asp?_=
Dataset SLOPEDO:Dominant Slope Class
SLOPE-DOM - SLOPE-SEC: Dominant-Secondary slope class of the STU.
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Altitude.asp?_=
Dataset ZMIN:Minimun elevetaion above sea
ZMAX, ZMIN: Maximum/Minimum elevation above sea level of the STU (in metres). It is often difficult to fill in the information concerning ZMIN and ZMAX attributes. This is particularly true when the m...
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Altitude.asp?_=
Dataset ZMAX:Maximun elevetaion above sea
ZMAX, ZMIN: Maximum/Minimum elevation above sea level of the STU (in metres). It is often difficult to fill in the information concerning ZMIN and ZMAX attributes. This is particularly true when the m...
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Altitude.asp?_=
Dataset SLOPESE:Secondary Slope class
SLOPE-DOM - SLOPE-SEC: Dominant-Secondary slope class of the STU.
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Altitude.asp?_=
Dataset WM2:Type of Water Management System
A water management system is intended to palliate the lack of water (dry conditions), correct a soil condition preventing agricultural use (salinity), or drain excess water in waterlogged or frequentl...
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Water.asp?_=
Dataset WM1:Presence of Water Management System
A water management system is intended to palliate the lack of water (dry conditions), correct a soil condition preventing agricultural use (salinity), or drain excess water in waterlogged or frequentl...
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Water.asp?_=
Dataset IL:Impermeable Layer
IL: Code for the presence of an impermeable layer within the soil profile of the STU. An impermeable layer is a subsoil horizon restricting water penetration. The impermeability can be of lithological...
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Obstacle.asp?_=
Dataset ROO:Depth Class of obstacle to roots
ROO: Depth class of an obstacle to roots within the STU. An obstacle to roots is defined as a subsoil horizon restricting root penetration. It can be of lithologic origin (lithic contact), or pedogeni...
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Obstacle.asp?_=
Dataset WR:Annual average soil water regime
The annual average soil water regime is an estimate of the soil moisture conditions throughout the year. It is based on time series of matrix suction profiles, or groundwater table depths, or soil mor...
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Obstacle.asp?_=
Dataset AGLIM2:Secondary limitation to agricultural use
A STU can have more than one limitation for agricultural use. Only the two most important limitations are considered and ranked in order of their relative importance. Attribute AGLIM1 contains the cod...
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Agriculture.asp?_=
Dataset AGLIM1:Dominant limitation to agricultural use
A STU can have more than one limitation for agricultural use. Only the two most important limitations are considered and ranked in order of their relative importance. Attribute AGLIM1 contains the cod...
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Agriculture.asp?_=
Dataset USESE:Secondary Land Use
USE DOM describes the dominant and most apparent land use for an STU. A second type of land use can be taken into account in USE SEC. The map co-ordinator must use his expert judgement to determine wh...
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_Landuse.asp?_=
Dataset USEDO:Dominant Land Use
USE DOM describes the dominant and most apparent land use for an STU. A second type of land use can be taken into account in USE SEC. The map co-ordinator must use his expert judgement to determine wh...
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_Landuse.asp?_=
Dataset FAO90LV1:Soil Major Group 1990 FAO
The full soil code is a result of the combination of the 3 levels of 1990 FAO-UNESCO codification
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_FAO.asp?_=
Dataset FAO90LV2:2nd level Soil Code 1990 FAO
The full soil code is a result of the combination of the 3 levels of 1990 FAO-UNESCO codification
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_FAO.asp?_=
Dataset FAO90FU:Full Soil Code 1990 FAO
The full soil code is a result of the combination of the 3 levels of 1990 FAO-UNESCO codification
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_FAO.asp?_=
Dataset PARMASE1:Major group code for the secondary parent material
The parent material code must be selected from the list provided below. The current version has been prepared by R. Hartwhich et al. (1999) as the reference list in the Manual for the Georeferenced So...
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_Pmaterial.asp?_=
Dataset PARMASE3:3rd level code for the secondary parent material
The parent material code must be selected from the list provided below. The current version has been prepared by R. Hartwhich et al. (1999) as the reference list in the Manual for the Georeferenced So...
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_Pmaterial.asp?_=
Dataset WRBFU:Full soil Code
Full WRB code
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_WRB.asp?_=
Dataset PARMASE2:2nd level code for the secondary parent material
The parent material code must be selected from the list provided below. The current version has been prepared by R. Hartwhich et al. (1999) as the reference list in the Manual for the Georeferenced So...
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_Pmaterial.asp?_=
Dataset PARMADO:Dominant Parent Material
The parent material code must be selected from the list provided below. The current version has been prepared by R. Hartwhich et al. (1999) as the reference list in the Manual for the Georeferenced So...
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_Pmaterial.asp?_=
Dataset PARMASE:Secondary Parent Material
The parent material code must be selected from the list provided below. The current version has been prepared by R. Hartwhich et al. (1999) as the reference list in the Manual for the Georeferenced So...
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_Pmaterial.asp?_=
Dataset WRBADJ2:2nd Soil Adjective Code
Full WRB code, soil reference group
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_WRB.asp?_=
Dataset PARMADO1:Major group code for the dominant parent material
The parent material code must be selected from the list provided below. The current version has been prepared by R. Hartwhich et al. (1999) as the reference list in the Manual for the Georeferenced So...
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_Pmaterial.asp?_=
Dataset PARMADO2:2nd level code for the dominant parent material
The parent material code must be selected from the list provided below. The current version has been prepared by R. Hartwhich et al. (1999) as the reference list in the Manual for the Georeferenced So...
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_Pmaterial.asp?_=
Dataset PARMADO3:3rd level code for the dominant parent material
The parent material code must be selected from the list provided below. The current version has been prepared by R. Hartwhich et al. (1999) as the reference list in the Manual for the Georeferenced So...
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_Pmaterial.asp?_=
Dataset WRBLV1:Soil reference group
Full WRB code
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_WRB.asp?_=
Dataset TXDEPCHG:Depth class to a textural change
A Soil Typological Unit (STU) can have contrasted sub-surface textures that fall in two different textural classes. The secondary sub-surface textural class (TEXT-SUB-SEC) is used to indicate which su...
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_Texture.asp?_=
Dataset TXSUBDO:Dominant sub-surface textural class
A Soil Typological Unit (STU) can have contrasted sub-surface textures that fall in two different textural classes. The secondary sub-surface textural class (TEXT-SUB-SEC) is used to indicate which su...
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_Texture.asp?_=
Dataset TXSRFDO:Dominant surface textural class
A Soil Typological Unit (STU) can have contrasted sub-surface textures that fall in two different textural classes. The secondary sub-surface textural class (TEXT-SUB-SEC) is used to indicate which su...
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_Texture.asp?_=
Dataset TXSRFSE:Secondary surface textural class
A Soil Typological Unit (STU) can have contrasted sub-surface textures that fall in two different textural classes. The secondary sub-surface textural class (TEXT-SUB-SEC) is used to indicate which su...
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_Texture.asp?_=
Dataset TXSUBSE:Secondary sub-surface textural class
A Soil Typological Unit (STU) can have contrasted sub-surface textures that fall in two different textural classes. The secondary sub-surface textural class (TEXT-SUB-SEC) is used to indicate which su...
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_Texture.asp?_=
Dataset WRBADJ1:First Soil Adjective Code
Full WRB code
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_WRB.asp?_=
Dataset AGLIM1NNI: Dominant limitation to agricultural use (without no information)
AGLIM1NNI: Dominant limitation to agricultural use (without no information)
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Application.asp?_=
Dataset ATC:Accumulated temperature class
ATC:Accumulated temperature class
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Application.asp?_=
Dataset CRUSTING:Soil crusting class
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Application.asp?_=
Dataset ERODI:Soil erodibility class
Soil erodibility class, Erodibility of soils in 5 classes
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Application.asp?_=
Dataset AGLIM2NNI:2nd Limitation to agricultural use (without no information)
AGLIM2NNI:2nd Limitation to agricultural use (without no information)
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Application.asp?_=
Dataset TXTCRUST:Textural factor of soil crusting
TXTCRUST:Textural factor of soil crusting
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Application.asp?_=
Dataset USE:Regrouped land use
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Application.asp?_=
Dataset PHYSCHIM:Physi-chemical factor of soil
PHYSCHIM:Physi-chemical factor of soil
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Application.asp?_=
Dataset TXEROD:Textural factor of soil erodibility
Textural factor of soil erodibility in 5 classes
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Application.asp?_=
Dataset STR_SUB:Subsoil structure
Dominant surface textural class , Organic Carbon, Elevation, Peat
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Mechanical.asp?_=
Dataset STR_TOP:Topsoil structure
Dominant surface textural class , Organic Carbon, Elevation, Peat
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Mechanical.asp?_=
Dataset VS:Volume of stones
Dominant surface textural class , Organic Carbon, Elevation, Peat
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Mechanical.asp?_=
Dataset PD_SUB:Subsoil Packing Density
Dominant surface textural class , Organic Carbon, Elevation, Peat
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Mechanical.asp?_=
Dataset TD:Rule inferred subsoil texture
Dominant surface textural class , Organic Carbon, Elevation, Peat
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Mechanical.asp?_=
Dataset DR:Depth to rock
Dominant surface textural class , Organic Carbon, Elevation, Peat
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Mechanical.asp?_=
Dataset PD_TOP:Topsoil packing density
Dominant surface textural class , Organic Carbon, Elevation, Peat
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Mechanical.asp?_=
Dataset EAWC_SUB:Subsoil easily available water capacity
Water Capacity and hydrology
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Hydrological.asp?_=
Dataset PMH:Parent material hydro-geological.
Water Capacity and hydrology
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Hydrological.asp?_=
Dataset DGH:Depth to a gleyed horizon
Water Capacity and hydrology
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Hydrological.asp?_=
Dataset EAWC_TOP:Topsoil easily available water capacity
Water Capacity and hydrology
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Hydrological.asp?_=
Dataset DIMP:Depth to an impermeable layer
Water Capacity and hydrology
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Hydrological.asp?_=
Dataset AWC_SUB:Subsoil available water capacity
Water Capacity and hydrology
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Hydrological.asp?_=
Dataset AWC_TOP:Topsoil available water capacity
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Hydrological.asp?_=
Dataset HG:Hydro-geological class.
Water Capacity and hydrology
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Hydrological.asp?_=
Dataset BS_SUB:Base Subsoil Saturation
Chemical attributes
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Chemical.asp?_=
Dataset MIN_SUB:Subsoil Mineralogy
Chemical attributes
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Chemical.asp?_=
Dataset DTK200
DTK200 Kartenbild
http://sg.geodatenzentrum.de/wms_dtk200?amp;request=GetCapabilities
Dataset DTK200 Layers
Basislayer für DTK200
http://sg.geodatenzentrum.de/wms_dtk200?amp;request=GetCapabilities
Dataset Küstenlinie der Deutschen Bucht
Basis der Simulationen aus dem AufMod Projekt
http://mdi-dienste.baw.de/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset FAO aquatic species distribution map of Corallium rubrum
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Pollachius pollachius
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset Artificial Surfaces (vector)
Artificial Surfaces (vector)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC1990_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset Forest Semi Natural Areas (vector)
Forest Semi Natural Areas (vector)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC1990_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset Waterbodies (vector)
Waterbodies (vector)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC1990_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset Agricultural Areas (vector)
Agricultural Areas (vector)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC1990_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset Wetlands (vector)
Wetlands (vector)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC1990_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset Golden_Star_Tunicate
Golden_Star_Tunicate
http://geoportal-geoportail.gc.ca/arcgis/services/Reported_Observations_Aquatic_Invasive_Species_ENG/MapServer//WMSServer
Dataset FAO aquatic species distribution map of Lampetra fluviatilis
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset Forest Semi Natural Areas (raster)
Forest Semi Natural Areas (raster)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC2006_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset Artificial Surfaces (raster)
Artificial Surfaces (raster)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC2006_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset Waterbodies (raster)
Waterbodies (raster)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC2006_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset Wetlands (raster)
Wetlands (raster)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC2006_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset FAO aquatic species distribution map of Alloteuthis subulata
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset Green_Crab
Green_Crab
http://geoportal-geoportail.gc.ca/arcgis/services/Reported_Observations_Aquatic_Invasive_Species_ENG/MapServer//WMSServer
Dataset FAO_SUB_UNIT_SQL
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Acipenser nudiventris
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Microstomus kitt
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Chamelea gallina
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset Application
The ESDAC map viewer allows the user to navigate in key soil data for Europe. Main data come from the European Soil Database and from datasets derived from it.
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Application.asp?_=
Dataset Chemical Properties
Primary Prpoperties
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Chemical.asp?_=
Dataset Mechanical Properties
Mechanical Properties
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Mechanical.asp?_=
Dataset Water Management System
Water Management System
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Water.asp?_=
Dataset Altitude - Slope
Altitude - Slope
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Altitude.asp?_=
Dataset Primary Properties
Primary Prpoperties
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Primary.asp?_=
Dataset Hydrological Properties
Hydrological Properties
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Hydrological.asp?_=
Dataset Soil Threats
Soil threats, organic Carbon Decline, Soil Erosion, Compaction, Salinization, pH
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_Threats.asp?_=
Dataset Texture
Soil Texture
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_Texture.asp?_=
Dataset Parent Material
Soil Texture
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_Pmaterial.asp?_=
Dataset Soil Classification WRB
Soil Texture
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_WRB.asp?_=
Dataset Soil Classification FAO
Soil Classification FAO
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_FAO.asp?_=
Dataset Limitation to Agricultural use
Soil Texture
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Agriculture.asp?_=
Dataset Land Use
Soil Classification FAO
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_Landuse.asp?_=
Dataset Obstacle-Impermeable-Soil Water Regime
Obstacle-Impermeable-Soil Water Regime
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/WRB/WMS_Obstacle.asp?_=
Dataset FAO aquatic species distribution map of Alloteuthis media
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset EU27 Biogeographical Regions 2008
EU27 Biogeographical Regions 2008
http://discomap.eea.europa.eu/ArcGIS/services/Bio/BiogeographicalRegions2008_Dyna_WGS84/MapServer/WMSServer
Dataset Scale under 1:1,000,000
Scale under 1:1,000,000
http://discomap.eea.europa.eu/ArcGIS/services/Bio/Natura2000_Dyna_WGS84/MapServer/WMSServer
Dataset Scale under 1:1,000,000
Scale under 1:1,000,000
http://discomap.eea.europa.eu/ArcGIS/services/Bio/Natura2000_Dyna_WGS84/MapServer/WMSServer
Dataset Scale above 1:100,000
Scale above 1:100,000
http://discomap.eea.europa.eu/ArcGIS/services/Bio/Natura2000_Dyna_WGS84/MapServer/WMSServer
Dataset Scale above 1:100,000
Scale above 1:100,000
http://discomap.eea.europa.eu/ArcGIS/services/Bio/Natura2000_Dyna_WGS84/MapServer/WMSServer
Dataset Scale between 1:100,000 and 1:1,000,000
Scale between 1:100,000 and 1:1,000,000
http://discomap.eea.europa.eu/ArcGIS/services/Bio/Natura2000_Dyna_WGS84/MapServer/WMSServer
Dataset Query Sites
Query Sites
http://discomap.eea.europa.eu/ArcGIS/services/Bio/Natura2000_Dyna_WGS84/MapServer/WMSServer
Dataset Scale between 1:100.000 and 1:1,000,000
Scale between 1:100.000 and 1:1,000,000
http://discomap.eea.europa.eu/ArcGIS/services/Bio/Natura2000_Dyna_WGS84/MapServer/WMSServer
Dataset Artificial Surfaces (vector)
Artificial Surfaces (vector)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC2006_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset Wetlands (vector)
Wetlands (vector)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC2006_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset WaterBodies (vector)
WaterBodies (vector)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC2006_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset Forest Semi Natural Areas (vector)
Forest Semi Natural Areas (vector)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC2006_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset Agricultural Areas (vector)
Agricultural Areas (vector)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC2006_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset WaterBodies (vector)
WaterBodies (vector)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC2006_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset Wetlands Contours (vector)
Wetlands Contours (vector)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC2006_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset Artificial Surfaces (vector)
Artificial Surfaces (vector)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC2006_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset Forest Semi Natural Areas (vector)
Forest Semi Natural Areas (vector)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC2006_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset Sohlformen der Weser
Punktdaten mit Ausdehnung und Höhe von Bodenstrukturen der Weser, Messdaten des Marums im Rahmen des AufMod Projekts erhoben.
http://mdi-dienste.baw.de/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset FAO aquatic species distribution map of Abramis brama
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Sepia officinalis
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset Topografiska Webbkartan Nedtonad
Lantmäteriets Topografiska Webbkarta Nedtonad
https://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Topografiska Webbkartan
Lantmäteriets Topografiska Webbkarta
https://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset FAO aquatic species distribution map of Lepidorhombus whiffiagonis
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Lophius piscatorius
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Cerastoderma edule
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Squatina oculata
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset Saline and Sodic Soils
Saline , Sodic Soils
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_Threats.asp?_=
Dataset soil pH in Europe
pH.
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_Threats.asp?_=
Dataset Natural Soil Susceptibility to Compaction
Natural Soil Susceptibility to Compaction
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_Threats.asp?_=
Dataset Soil Erosion in t/ha/yr
Pan European Soil Erosion Risk Assessment - PESERA.
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_Threats.asp?_=
Dataset Organic carbon content
Soil organic carbon, the major component of soil organic matter, is extremely important in all soil processes. Organic material in the soil is essentially derived from residual plant and animal materi...
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/wms_Threats.asp?_=
Dataset FAO aquatic species distribution map of Glyptocephalus cynoglossus
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset MorWin
Layer-Group type layer: MorWin
http://mdi-dienste.baw.de/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset FAO aquatic species distribution map of Dicentrarchus labrax
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Conger conger
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Hippoglossoides platessoides
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Penaeus kerathurus
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Molva molva
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Merluccius merluccius
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset Caprella_mutica
Caprella_mutica
http://geoportal-geoportail.gc.ca/arcgis/services/Reported_Observations_Aquatic_Invasive_Species_ENG/MapServer//WMSServer
Dataset europe_countries
http://www.globedata.nl/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Ανεμολογικοί Ιστοί
http://www.rae.gr/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset FAO aquatic species distribution map of Loligo vulgaris
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset OSPAR Boundaries
A shapefile containing the external boundary and internal region boundary lines to describe the OSPAR area.
http://geo.vliz.be/geoserver/MarineRegions/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset FAO aquatic species distribution map of Rossia macrosoma
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Sebastes mentella
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Pollachius virens
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Cystophora cristata
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset FAO aquatic species distribution map of Scomber scombrus
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/
Dataset Forest Semi Natural Areas (raster)
Forest Semi Natural Areas (raster)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC1990_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset Artificial Surfaces (raster)
Artificial Surfaces (raster)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC1990_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset Agricultural Areas (raster)
Agricultural Areas (raster)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC1990_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset Waterbodies (raster)
Waterbodies (raster)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC1990_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset Wetlands (raster)
Wetlands (raster)
http://discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC1990_Dyna_WM/MapServer/WMSServer
Dataset FAO aquatic species distribution map of Brosme brosme
http://www.fao.org/figis/geoserver/wms/Up to Romania