Home | Place | Keyword | AboutDataset: CBS Wijken Zaanstad 2011

Identifierurn:uuid:024f1f78-9154-4731-b4e9-32cb0182c565-geo:wijk_2011
Typenamecsw:Record
Schemahttp://www.opengis.net/wms
Last update2013-10-22T15:52:36Z
TitleCBS Wijken Zaanstad 2011
AbstractDe wijkkaart bevat de digitale geometrie van de grenzen van de wijken in Zaanstad met als attribuut een aantal statistische kerncijfers.
Keywordswijk_2011_1,features
Parentidentifierurn:uuid:024f1f78-9154-4731-b4e9-32cb0182c565
Sourcehttp://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
CRSurn:ogc:def:crs:EPSG:6.11:4326
Distance unit of measuredegreesService: Gemeente Zaanstad Publiek

Identifierurn:uuid:024f1f78-9154-4731-b4e9-32cb0182c565
Typenamecsw:Record
Schemahttp://www.opengis.net/wms
Last update2013-10-22T15:52:31Z
TitleGemeente Zaanstad Publiek
AbstractPublieke WMS service van gemeente Zaanstad
KeywordsWFS,WMS,GEOSERVER,ZAANSTAD
CreatorGeo Informatie
PublisherGemeente Zaanstad Publiek
ContributorGeo Informatie
OrganizationGeo Informatie
AccessconstraintsGeen
OtherconstraintsGeen
FormatOGC:WMS
Sourcehttp://geo.zaanstad.nl/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
CRSurn:ogc:def:crs:EPSG:6.11:4326
Distance unit of measuredegrees
Service typeOGC:WMS
Service type version1.1.1
OperationsGetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, DescribeLayer, GetLegendGraphic, GetStyles
Coupling typetight
Operates ongeo:begraven_ondergrond, geo:afvalbakken, geo:top10atlas_hoofdvaarwater_polygon, geo:top10atlas_zand_polygon, geo:top10atlas_waterdeel_polygon, geo:hondenbeleid, geo:leeg, geo:gba_jongeren_22min, geo:gba_ouderen_75plus, geo:ecologische_verbindingszones, geo:verkeerzones, geo:lawaai_luchtvaart_lnight, geo:geoaantal, geo:milieu_milieubelast, geo:veenweide_gebieden, geo:gba_ouderen_65plus, geo:onderhoudsniveau_beheer, geo:verplichting, geo:top10atlas_straat_polygon, geo:wijkteams_gebieden, geo:chw_historischgeografischpubliek, geo:buurt_2008, geo:geografischgebied_punt, geo:top10atlas_spoorbaandeel_line, geo:top10atlas_snelwegenen_polygon, geo:top10atlas_provincialewegen_polygon, geo:lawaai_industrie_lnight, geo:lawaai_weg_lnight, geo:lawaai_industrie_lden, geo:fund_panden_test, geo:gebouw_vlak, geo:speelplaatsen, geo:meldingen_wijkonderhoud, geo:cbs_gemeentegrens, geo:vestigingenregister_2007, geo:vestigingenregister_2002, geo:plantop_overige, geo:bp_vig_docu, geo:gladheid_zandkisten, geo:diepvuil, geo:gbk_lijnen, geo:bkk_toepassing_2013-2017, geo:buurt_2012_v1, geo:buurt_2011, geo:verblijfsobject, geo:bkk_bovengrond_2012, OSM, geo:nwb_bounds, geo:vw_adres, geo:lawaai_weg_lden2, geo:bkk_ontgraven_bovengrond_2013_2017, geo:vestigingenregister_2013, geo:vestigingenregister_2012, gn:gboundaries, geo:gladheid_zandkisten_NIEUW, geo:beheer, geo:spoorbaandeel_lijn, geo:top10atlas_lokalewegen_polygon, geo:lawaai_spoor_lnight, geo:top10atlas_water_line, geo:gba_jongeren_12min, geo:bruggen, geo:kunstgras, geo:meldingen_apv, geo:top10atlas_inrichtingselement_line, geo:wegdeel_hartlijn, geo:terrein_vlak, geo:begraven_overledenen, geo:verblijfsobject_pc6, geo:ligplaats, geo:verblijfsobject_pc4, geo:verkeer_parkeren_betaald, geo:ecologische_hoofdstructuur, geo:top10atlas_bedrijfsgebouwen_polygon, geo:wijk_2008, geo:woz_meanwaarde, geo:lawaai_weg_lden, geo:woz_oppervlakte, geo:top10atlas_regionalewegen_polygon, geo:planet_osm_polygon, geo:antenneregister, geo:gebouw_afstanden, geo:gladheid_strooiroutes_NIEUW, geo:fund_onderzoeksgebieden, geo:bkk_toepassing_2012, geo:gebouw, geo:adressen, cascade:natura2000-NEW, geo:plantop_bag, geo:woningbouwlocaties, GBKZ, geo:gbk_omgeving, geo:natura2000, geo:lawaai_luchtvaart_lden, geo:lawaai_spoor_lden, geo:gba_jongeren_13-23, geo:wijk_2011, geo:begraven_graven, ATLAS, geo:fietsenstallingen, geo:fund_status, geo:hondenbeleidSHP, geo:bkk_ondergrond_2012, geo:gbkz_bag, geo:vestigingenregister_1997, geo:geosnelheid, geo:gbk_annotatie, geo:bkk_functieklassen, geo:woningbouwcorporaties, geo:weidevogelleefgebieden, geo:top10atlas_wijknaam_polygon, geo:bkk_ontgraven_ondergrond_2013_2017, geo:wijk_2012_v1, geo:bp_vig, geo:wegdeel_vlak, TOP10ATLAS, gn:world, geo:wegdeel_lijn, geo:nwb, geo:wijken_projecten, geo:waterdeel_lijn, geo:top10atlas_stations, geo:waterdeel_vlak, geo:top10atlas_stationsnaam, TOP10NL, geo:gba_ouderen_55plus, geo:gladheid_strooiroutes, geo:gba_prognose_65plus, geo:bevolkingsdichtheid, geo:standplaats, geo:gebouw_bouwjaar, geo:planet_osm_line