Home | Place | Keyword | AboutDataset: Hochrangiges Straßennetz - Planung Autobahn

Identifierurn:uuid:40f4329b-ce38-40a8-bddd-a0548cc133fc-ogdwien:PLANUNGAUTOBOGD
Typenamecsw:Record
Schemahttp://www.opengis.net/wms
Last update2013-10-22T16:20:40Z
TitleHochrangiges Straßennetz - Planung Autobahn
Keywordsregistered view
Parentidentifierurn:uuid:40f4329b-ce38-40a8-bddd-a0548cc133fc
Sourcehttp://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
CRSurn:ogc:def:crs:EPSG:6.11:4326
Distance unit of measuredegreesService: Open Government Data WMS with SLD Wien

Identifierurn:uuid:40f4329b-ce38-40a8-bddd-a0548cc133fc
Typenamecsw:Record
Schemahttp://www.opengis.net/wms
Last update2013-10-22T16:20:37Z
TitleOpen Government Data WMS with SLD Wien
AbstractThis is a description of your Web Map Server.
KeywordsWFS,WMS,GEOSERVER
Accessconstraintshttp://data.wien.gv.at/nutzungsbedingungen
OtherconstraintsNONE
FormatOGC:WMS
Sourcehttp://data.wien.gv.at/daten/geoserver/ows?amp;request=GetCapabilities
CRSurn:ogc:def:crs:EPSG:6.11:4326
Distance unit of measuredegrees
Service typeOGC:WMS
Service type version1.1.1
OperationsGetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, DescribeLayer, GetLegendGraphic, GetStyles
Coupling typetight
Operates onogdwien:MOBPROBLEMSTOFFOGD, ogdwien:NATDENKMALPKTOGD, ogdwien:BRUECKETUNNELOGD, ogdwien:VOLKSHOCHSCHULEOGD, ogdwien:GRILLPLATZOGD, ogdwien:BUERGERDIENSTOGD, ogdwien:NETZWERKNATPKTOGD, ogdwien:WCANLAGEOGD, ogdwien:PARKENVERKAUFOGD, ogdwien:WLANWIENATOGD, ogdwien:FUNDPUNKTEOGD, ogdwien:BADESTELLENOGD, ogdwien:OEFFLINIENOGD, ogdwien:NATURSCHUTZGEBOGD, ogdwien:AMTOGD, ogdwien:CITYBIKEOGD, ogdwien:NATIONALPARKOGD_B, ogdwien:PROBLEMSTOFFOGD, ogdwien:UBAHNHALTOGD, ogdwien:LANDSCHUTZGEBOGD, ogdwien:FLIESSGEWOGD, ogdwien:HUNDESACKERLOGD, ogdwien:PARKENBERECHTOGD, ogdwien:BIOSPHPARKFOGD, ogdwien:BTKARTIERUNGOGD, ogdwien:WOHNPFLEGEHAUSOGD, ogdwien:SPAZIERLINIEOGD, ogdwien:GRUENGEWOGD, ogdwien:BUSHALTEZONEOGD, ogdwien:FAHRSCHULEOGD, ogdwien:SCHIFFANLEGESTOGD, ogdwien:BAUMOGD, ogdwien:KURZPARKSTREIFENOGD, ogdwien:PARKENANRAINEROGD, ogdwien:ZAEHLBEZIRKOGD, ogdwien:FRIEDHOFOGD, ogdwien:BAUBLOCKOGD, ogdwien:SOZIALMARKTOGD, ogdwien:PLANUNGBIMHALTOGD, ogdwien:RADWEGEOGD, ogdwien:UBAHNOGD, ogdwien:PLANUNGSCHNELLOGD, ogdwien:BEHINDERTENPARKPLATZOGD, ogdwien:HALTESTELLEWLOGD, ogdwien:WELTKULTERBEOGD, ogdwien:FAHRRADABSTELLANLAGEOGD, ogdwien:STATIONENOGD, ogdwien:PARKANDRIDEOGD, ogdwien:TRINKBRUNNENOGD, ogdwien:AMBULANZOGD, ogdwien:BURGSCHLOSSOGD, ogdwien:REALNUT2005OGD, ogdwien:KINDERGARTENOGD, ogdwien:INTORGOGD, ogdwien:NETZWERKNATFLOGD, ogdwien:ALTSTOFFSAMMLUNGOGD, ogdwien:MUSIKSINGSCHULEOGD, ogdwien:MUSEUMOGD, ogdwien:DEFIBRILLATOROGD, ogdwien:MOTORRADABSTELLPLATZOGD, ogdwien:BUECHEREIOGD, ogdwien:DONAUKILOMETEROGD, ogdwien:AUFZUGOGD, ogdwien:OEKOLENTFLOGD, ogdwien:CAMPINGPLATZOGD, ogdwien:KUNSTWERKOGD, ogdwien:PLANUNGHPTSTROGD, ogdwien:PLANUNGASTOGD, ogdwien:HUNDEZONEOGD, ogdwien:AMPELOGD, ogdwien:POLIZEIOGD, ogdwien:MISTPLATZOGD, ogdwien:PLANUNGBIMOGD, ogdwien:RAMSAROGD, ogdwien:LANDESGRENZEOGD, ogdwien:THEMENRADWEGOGD, ogdwien:MULTIMEDIAOGD, ogdwien:TAXIOGD, ogdwien:RELIGIONSGESOGD, ogdwien:SCHULEOGD, ogdwien:NATURA2TVOGELOGD, ogdwien:KRANKENHAUSOGD, ogdwien:GESCHBIOFLOGD, ogdwien:SEHENSWUERDIGOGD, ogdwien:SPIELPLATZOGD, ogdwien:SPAZIERPUNKTOGD, ogdwien:REALNUT2009OGD, ogdwien:PLANUNGUBHALTOGD, ogdwien:STEHENDEGEWOGD, ogdwien:BTKLBACHOGD, ogdwien:MARKTFLAECHEOGD, ogdwien:OEFFHALTESTOGD, ogdwien:NATURA2TOGD, ogdwien:AKUSTISCHEAMPELOGD, ogdwien:NETZWERKNATLINOGD, ogdwien:HYDRANTOGD, ogdwien:MAERKTEOGD, ogdwien:CHRISTBAUMOGD, ogdwien:DONAUINSFLOGD, ogdwien:REALNUT2003OGD, ogdwien:REALNUT2001OGD, ogdwien:PARKENGELTUNGOGD, ogdwien:GESCHLANDTEILEOGD, ogdwien:BUSPARKPLATZOGD, ogdwien:UNIVERSITAETOGD, ogdwien:SCHWIMMBADOGD, ogdwien:GELAENDEOGD, ogdwien:FUNDBOXOGD, ogdwien:GRUENFREIFLOGD, ogdwien:PLANUNGKNOTENOGD, ogdwien:NETZWERKIBEZLOGD, ogdwien:ZAEHLGEBIETOGD, ogdwien:REALNUT200708OGD, ogdwien:EUPROJEKTEOGD, ogdwien:PARKANLAGEOGD, ogdwien:PARKENAUTOMATOGD, ogdwien:DONAUINSPKTOGD, ogdwien:KURZPARKZONEOGD, ogdwien:HISTWASSERLTGOGD, ogdwien:PLANUNGAUTOBOGD, ogdwien:CARSHARINGOGD, ogdwien:SPORTSTAETTENOGD, ogdwien:PLANUNGUBAHNOGD, ogdwien:BEZIRKSGRENZEOGD, ogdwien:NETZWERKIBEZFOGD