Home | Place | Keyword | AboutDataset: Numer_punktu_POLREF

Identifierurn:uuid:47320a0e-64e6-4ced-b290-ad18583a378b-Numer_punktu_POLREF
Typenamecsw:Record
Schemahttp://www.opengis.net/wms
Last update2013-10-22T13:51:01Z
TitleNumer_punktu_POLREF
Parentidentifierurn:uuid:47320a0e-64e6-4ced-b290-ad18583a378b
Sourcehttp://sdi.geoportal.gov.pl/WMS_OSNOWY/Request.aspx?amp;request=GetCapabilities
CRSurn:ogc:def:crs:EPSG:6.11:4326
Distance unit of measuredegreesService: Usługa przeglądania (WMS) Centralnego Banku Osnów.

Identifierurn:uuid:47320a0e-64e6-4ced-b290-ad18583a378b
Typenamecsw:Record
Schemahttp://www.opengis.net/wms
Last update2013-10-22T13:51:01Z
TitleUsługa przeglądania (WMS) Centralnego Banku Osnów.
AbstractUs�uga przegl�dania (Web Map Service,WMS) umo�liwiaj�ca przegl�danie danych Centralnego Banku Osn�w (CBO) dla obszaru Polski. Dane prezentowane przez us�ug� zosta�y zgeneralizowane z precyzj� 1 m.
KeywordsWMS,Web Map Service,Us�uga przegl�dania,View service,Osnowa,Osnowa geodezyjna,Osnowa podstawowa,Osnowa magnetyczna,Osnowa grawimetryczna,Punkty osnowy,Control network,Geodetic control network,Horizontal control network,Verical control network,EUREF,POLREF,EUVN,Basic control network
CreatorCODGiK
PublisherCentralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ContributorCODGiK
OrganizationCODGiK
Accessconstraintsnone
Otherconstraintsnone
FormatOGC:WMS
Sourcehttp://sdi.geoportal.gov.pl/WMS_OSNOWY/Request.aspx?amp;request=GetCapabilities
CRSurn:ogc:def:crs:EPSG:6.11:4326
Distance unit of measuredegrees
Service typeOGC:WMS
Service type version1.1.1
OperationsGetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, DescribeLayer, GetLegendGraphic
Coupling typetight
Operates onPOLREF, EUREF, Osnowa_grawimetryczna, Numer_punktu_POLREF, Numer_punktu_osnowy_wysokosciowej_II_klasy, Osnowa_magnetyczna, Numer_punktu_osnowy_wysokosciowej_I_klasy, Osnowa_wysokosciowa_I_klasa, Osnowa_wysokosciowa_II_klasa, Numer_punktu_EUVN, EUVN, Numer_punktu_osnowy_poziomej_I_klasy, Osnowa_pozioma_II_klasa, Osnowa_pozioma_I_klasa, Numer_punktu_EUREF, Numer_punktu_osnowy_poziomej_II_klasy, Numer_punktu_osnowy_grawimetrycznej, Numer_punktu_osnowy_magnetycznej