Home | Place | Keyword | AboutWMS Service: GeoServer Web Map Service

Identifierurn:uuid:4fd9e54c-b415-436a-8163-16b065112c5e
Typenamecsw:Record
Schemahttp://www.opengis.net/wms
Last update2013-10-22T14:07:40Z
TitleGeoServer Web Map Service
AbstractA compliant implementation of WMS plus most of the SLD extension (dynamic styling). Can also generate PDF, SVG, KML, GeoRSS
KeywordsWFS,WMS,GEOSERVER
CreatorKartavdelningen
PublisherKungsbacka kommun
ContributorKartavdelningen
OrganizationKartavdelningen
AccessconstraintsNONE
OtherconstraintsNONE
FormatOGC:WMS
Sourcehttp://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
CRSurn:ogc:def:crs:EPSG:6.11:4326
Distance unit of measuredegrees
Service typeOGC:WMS
Service type version1.1.1
OperationsGetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, DescribeLayer, GetLegendGraphic, GetStyles
Coupling typetight
Operates onkba:am_1384, kba:forsakringskassan, kba:ellipses_gron, kba:svart_wt1_lc2, kba:plan_strandskydd100, kba:mo_1384, kba:pri_VEGETATION_P, kba:pri_MARKDETALJ_L, kba:plan_stenmur_rek, kba:plan_texter_inf, kba:vs_1384, kba:pri_ADRESSNUMMER_T, kba:kba5NVDB_DKGatunamn, kba:pri_MARKDETALJ_P, kba:strandskydd_kba, kba:ar_1384, kba:husytor_plan_sand, kba:ay_1384_traktytor, kba:text_registernr, kba:pri_VAG_GC_L, kba:strandskydd_200, kba:my_1384, kba:vt_skolbusslinje_6806, kba:vt_skolbusslinje_6805, kba:pri_HOJD_GRID_2M_P, kba:ks_1384, kba:svart_wt1_lc0, kba:vt_skolbusslinje_6801, kba:ma_1384, kba:dp_ytor_publik, kba:aldreboende, kba:svart_wt1_lc1, kba:ortsnamn, kba:pri_VAG_L, kba:plan_backar_rek, kba:pri_JARNVAGSDETALJ_L, kba:plan_befcykel_fors, kba:relief_kommun, kba:gron_wt3_lc0, kba:gcbland, kba:by_1384, kba:ellipses_svart, kba:hl_1384, kba:hojdkurva_1meter, kba:mh_omr1, kba:husytor, kba:ms_1384, fastighetskarta, kba:tx_1384, kba:baskarta, kba:bl_1384, kba:turistbyran, kba:mp_1384, kba:hojd_nnh_5m, kba:valdistrikt, kba:vt_location_allstops, kba:Skolskjutszon_Alvsaker_F-3_PU, kba:pri_VAGDETALJ_L, primarkarta_gra, kba:pri_HOJD_GRID_6M_P, kba:plan_dagvatten_fors, kba:plan_utblickar, kba:idrott, kba:vagforeningar, kba:polisen, kba:95, kba:vt_skolbusslinje_6818, kba:vt_skolbusslinje_6819, kba:plan_texter_rek, kba:hs_1384, kba:ns_1384, kba:motionsspar, kba:vt_skolbusslinje_6811, kba:vt_skolbusslinje_6812, kba:vt_skolbusslinje_6813, kba:gra_wt1_lc2, kba:gra_wt1_lc3, kba:gra_wt1_lc0, kba:vt_skolbusslinje_6817, kba:svart_wt1_lc5, kba:plan_backar_inf, cykelvagar, kba:Cykelsparet, kba:plan_stenmur_fors, kba:pri_HOJDPUNKT_P, kba:ml_1384, kba:Kbaordlinjer_stops_point_hpl_med_namn, kba:vt_skolbusslinje_6814, kba:kulturnatt2010, kba:ax_1384, kba:fs_1384, kba:hojd_nnh_5m_pg, kba:Ginstleden, kba:ellipses_bla, kba:pri_BYGGNAD_Y, kba:lekplatser, kba:plan_kraftledningar, kba:test_wfs, kba:plan_befcykel_inf, fastigheter, kba:text_gatunamn, kba:ms_omr1, kba:pri_BYGGNADSDEL_TAK_L, kba:svart_wt1_lc3, kba:topowebbkartan_nedtonad, kba:gasthamnar, kba:pri_FASTIGHETSDETALJ_L, kba:nl_1384, kba:plan_rekreation, kba:plan_aldreboende, kba:pri_HOJDKURVA_05M_L, kba:plan_forspromenad_rek, kba:vt_skolbusslinje_6802, kba:plan_forsforskola, kba:vt_skolbusslinje_6810, kba:Skolskjutszon_Alvsaker_4-5_P, kba:vt_skolbusslinje_6804, kba:atervinningsstationer, kba:Kulturhistorisktvardebygg, kba:sjukhus, kba:vt_skolbusslinje_6807, kba:vt_skolbusslinje_6803, kba:gra_bla_wt3_lc0, kba:plan_forspromenad_fors, kba:ay_1384_trakt_pg, kba:pri_FASTIGHETSDETALJ_P, kba:strandskydd_100, kba:konsthantverk, kba:samhallsservice, kba:dp_ytor, kba:ap_1384, kba:fl_1384, kba:ao_1384, kba:forhandsbesked, kba:ay_1384_fastighetsytor, kba:mb_1384, kba:vt_skolbusslinje_6815, kba:plan_programgrans_fors, kba:plan_forsbostader, kba:ay_1384_m_FastBeteckn, kba:Sverigeleden, kba:rod_wt3_lc0, kba:pri_HYDROGRAFI_P, kba:pri_BYGGNADSDEL_FASAD_L, kba:plan_forstrafiksaker_inf, kba:tradinv, kba:text_adressnr, kba:vt_hallplatser, kba:arcs_blue, kba:vt_skolbusslinje_6827, kba:al_1384_status, kba:pri_HOJDKURVA_5M_L, kba:vl_1384, kba:ay_1384_osynliga_pg, kba:pri_VEGETATION_L, kba:bo_1384, kba:pri_MARKANVANDNING_Y, kba:badplatser, kba:vo_1384, kba:pri_GATUNAMN_T, kba:hallandsleden, kba:vt_skolbusslinje_6809, hojd_nnh, kba:pri_HOJDKURVA_1M_L, kba:at_1384, kba:text_vattentext, kba:mb_omr1, kba:pri_MARKANVANDNING_T, kba:orto2012, kba:skol_upptagningsomraden, kba:pri_MARKANVANDNING_P, kba:dp_pyramid, kba:pri_FASTIGHET_L, kba:orienteringskartor, kba:pri_TEKNISK_ANLAGGNING_L, kba:kba5NVDB_DKVagnummer, kba:fas_adressnr_gra, kba:plan_backar_fors, kba:vt_skolbusslinje_6820, kba:plan_dagvatten_inf, kba:vt_hallplatslage_skolbuss, kba:arcs_svart, kba:topowebbkartan, kba:pri_MARKANVANDNING_L, kba:plan_forsnatur, kba:pri_FASTIGHET_P, kba:sevardheter, kba:pri_FASTIGHET_KBA_P, kba:pri_FASTIGHET_T, kba:bla_wt0_lc0, kba:hojdkurva_5meter, kba:Skolskjutszon_Alvsaker_6-9_P, kba:pendelparkeringar, hojdkurva, kba:vt_skolbusslinje_6816, kba:pri_HOJD_GRID_40M_P, kba:pri_BYGGNADSDETALJ_Y, kba:vt_kbaordlinjer_stops_point, oversiktskarta, kba:atervinningscentraler, kba:kbakarta8_99_pyramid, kba:kulturarvsdagen2011, kba:plan_forslag_texter, kba:bla_wt1_lc0, kba:pri_BYGGNADSDETALJ_L, kba:gra_arcs_svart, kba:oh_1384, kba:as_1384, kba:planer_pagaende, kba:text_traktnamn, kba:plan_programgrans_rek, kba:rod_arc, kba:plan_stenmur_inf, kba:ridled, kba:kba_planerade_byggnader, primarkarta, kba:museer, kba:vt_skolbusslinje_6822, kba:bokbussar, kba:gra_bla_wt1_lc0, kba:plan_naturvarden, kba:ay_1384_pg, kba:vt_skolbusslinjer, kba:plan_programgrans_inf, kba:byggnad_y, kba:ratser_10_2, kba:plan_infart_fors, kba:pri_BYGGNAD_T, kba:kba_fastigheter_kommun_shp, kba:ay_1384_fastighetsytor_osynliga, kba:gra_wt0_lc5, kba:bla_wt3_lc0, kba:strandskydd_300, kba:pri_HOJD_GRID_5M_P, kba:pri_TEKNISK_ANLAGGNING_P, kba:plan_spontanlek, kba:al_1384, kba:arbetsformedlingen, kba:gra_bla_wt0_lc0, kba:gron_wt1_lc1, kba:gron_wt1_lc0, kba:my_omr1, kba:vt_skolbusslinje_6826, kba:plan_forsgc_inf, kba:vt_skolbusslinje_6821, kba:rod_wt3_lc7, kba:vt_skolbusslinje_6823, kba:plan_forsgc_fors, kba:vt_skolbusslinje_6825, kba:gc, kba:plan_forstrafiksaker_fors, kba:hojd_1m_2m, kba:gymnasieskolor, kba:pri_RATTIGHET_L, kba:vuxenutbildning, kba:pri_HOJD_GRID_1M_P, kba:orto2008_11-07-28_pyramid, kba:plan_infart_inf, kba:forskolor, kba:brandstation, kba:grundskolor, kba:rod_wt1_lc0, kba:lantmateriet, kba:fas_adressnr_bla, kba:pri_HYDROGRAFI_L, kba:mv_1384, kba:skatteverket, kba:traffpunkter65plus, kba:pri_HYDROGRAFI_T, kba:hojd_nnh, kba:plan_forspromenad_inf, kba:ellipses_polygon, kba:kl_1384, kba:plan_bussomrade_inf, kba:pri_STOMPUNKT_P, kba:va_omr1, kba:verksamhetsomraden, kba:pri_HYDROGRAFI_Y, kba:atervinning, kba:pri_JARNVAG_L, kba:bibliotek, kba:naturomraden, plan_primarkarta_gra, kba:gra_svart_wt1_lc5, kba:fritidsgardar, kba:gra_svart_wt1_lc3, kba:gra_svart_wt1_lc2, kba:gra_svart_wt1_lc1, kba:gra_svart_wt1_lc0, kba:bs_1384, kba:plan_skogsbrynekskog, kba:pri_HOJDDETALJ_Y, kba:vt_skolbusslinje_6808, kba:plan_vagar, kba:plan_bussomrade_fors, kba:kom_kulturmiljovardsprogram_sw991200, kba:vatmark_sw991200, kba:regnrshpChildren

Dataset gc
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset plan_strandskydd100
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset am_1384
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset forsakringskassan
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset ellipses_gron
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset svart_wt1_lc2
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset mo_1384
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset VEGETATION_P
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset MARKDETALJ_L
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset plan_stenmur_rek
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset plan_texter_inf
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset vs_1384
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset ADRESSNUMMER_T
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset kba5NVDB_DKGatunamn
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset MARKDETALJ_P
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset kba:strandskydd_kba
Layer-Group type layer: kba:strandskydd_kba
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset ar_1384
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset ma_1384
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset husytor
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset ay_1384_traktytor
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset text_registernr
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset VAG_GC_L
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset 200
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset my_1384
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset vt_skolbusslinje_6806
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset vt_skolbusslinje_6805
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset HOJD_GRID_2M_P
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset ks_1384
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset svart_wt1_lc0
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset vt_skolbusslinje_6801
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset dp_ytor_publik
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset aldreboende
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset svart_wt1_lc1
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset ortsnamn
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset VAG_L
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset plan_backar_rek
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset JARNVAGSDETALJ_L
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset plan_befcykel_fors
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset relief_kommun
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset gron_wt3_lc0
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset gcbland
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset by_1384
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset ellipses_svart
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset hl_1384
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset hojdkurva_1meter
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset mh_omr1
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset husytor
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset ms_1384
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset fastighetskarta
Layer-Group type layer: fastighetskarta
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset tx_1384
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset kba:baskarta
Layer-Group type layer: kba:baskarta
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset bl_1384
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset turistbyran
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset mp_1384
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Höjdkurvor 5m från nya nationella höjdmodellen
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset valdistrikt
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset vt_location_allstops
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Skolskjutszon_Alvsaker_F-3_PU
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset VAGDETALJ_L
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset vagforeningar
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset primarkarta_gra
Layer-Group type layer: primarkarta_gra
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset HOJD_GRID_6M_P
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset plan_dagvatten_fors
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset plan_utblickar
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset idrott
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset polisen
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset 95_tradsymboler
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset vt_skolbusslinje_6818
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset vt_skolbusslinje_6819
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset plan_texter_rek
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset hs_1384
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset ns_1384
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset motionsspar
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset vt_skolbusslinje_6811
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset vt_skolbusslinje_6812
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset vt_skolbusslinje_6813
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset gra_wt1_lc2
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset gra_wt1_lc3
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset gra_wt1_lc0
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset vt_skolbusslinje_6817
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset svart_wt1_lc5
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset plan_backar_inf
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset cykelvagar
Layer-Group type layer: cykelvagar
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Cykelsparet
Cykelspåret genom Halland
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset plan_stenmur_fors
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset HOJDPUNKT_P
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset ml_1384
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset vt_hallplatser
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset vt_skolbusslinje_6814
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset kulturnatt2010
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset ax_1384
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset fs_1384
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset hojd_nnh_5m
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Ginstleden
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset ellipses_bla
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset ap_1384
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset BYGGNAD_Y
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset lekplatser
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset plan_kraftledningar
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset test_wfs
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset plan_befcykel_inf
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset fastigheter
Layer-Group type layer: fastigheter
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset text_gatunamn
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset ms_omr1
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset BYGGNADSDEL_TAK_L
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset svart_wt1_lc3
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Topografiska Webbkartan Nedtonad
Lantmäteriets Topografiska Webbkarta Nedtonad
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset gasthamnar
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset FASTIGHETSDETALJ_L
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset nl_1384
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset plan_rekreation
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset plan_aldreboende
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset HOJDKURVA_05M_L
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset plan_forspromenad_rek
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset vt_skolbusslinje_6802
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset plan_forsforskola
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset vt_skolbusslinje_6810
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset tradinv
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Skolskjutszon_Alvsaker_4-5_P
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset vt_skolbusslinje_6804
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset atervinningsstationer
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset sjukhus
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset fl_1384
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset text_adressnr
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset vt_skolbusslinje_6807
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset vt_skolbusslinje_6803
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset gra_bla_wt3_lc0
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset plan_forspromenad_fors
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset ay_1384_trakt_pg
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset FASTIGHETSDETALJ_P
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset strandskydd_100
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset konsthantverk
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset samhallsservice
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset dp_ytor
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset ao_1384
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset forhandsbesked
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset ay_1384_fastighetsytor
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset mb_1384
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset vt_skolbusslinje_6815
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset plan_programgrans_fors
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset plan_forsbostader
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset ay_1384_m_FastBeteckn
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Sverigeleden
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset rod_wt3_lc0
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset HYDROGRAFI_P
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset BYGGNADSDEL_FASAD_L
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset plan_forstrafiksaker_inf
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset vt_hallplatser
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset arcs_blue
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset vt_skolbusslinje_6827
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset al_1384_status
Status fastighetslinjer
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset HOJDKURVA_5M_L
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset vl_1384
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset ay_1384
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset VEGETATION_L
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset bo_1384
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset hojd_nnh
Layer-Group type layer: hojd_nnh
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset MARKANVANDNING_Y
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset badplatser
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset vo_1384
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset GATUNAMN_T
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Hallandsleden vandringsled
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset vt_skolbusslinje_6809
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset HOJDKURVA_1M_L
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset at_1384
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset text_vattentext
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset mb_omr1
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset MARKANVANDNING_T
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset orto2012
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset skol_upptagningsomraden
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset kba5NVDB_DKVagnummer
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset as_1384
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset MARKANVANDNING_P
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset dp_pyramid
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset rod_arc
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset FASTIGHET_L
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset orienteringskartor
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset plan_dagvatten_inf
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset TEKNISK_ANLAGGNING_L
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset fas_adressnr_gra
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset plan_backar_fors
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset vt_skolbusslinje_6820
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset vt_hallplatslage_skolbuss
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset arcs_svart
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Topografiska Webbkartan
Lantmäteriets Topografiska Webbkarta
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset MARKANVANDNING_L
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset plan_forsnatur
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset hojdkurva_5meter
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset FASTIGHET_P
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset sevardheter
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset hojdkurva
Layer-Group type layer: hojdkurva
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset FASTIGHET_KBA_P
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset FASTIGHET_T
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset bla_wt0_lc0
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Skolskjutszon_Alvsaker_6-9_P
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset pendelparkeringar
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset bla_wt1_lc0
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset vt_skolbusslinje_6816
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset HOJD_GRID_40M_P
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset BYGGNADSDETALJ_Y
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset vt_kbaordlinjer_stops_point
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset oversiktskarta
Layer-Group type layer: oversiktskarta
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset atervinningscentraler
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset kbakarta8_99_pyramid
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset kulturarvsdagen2011
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset plan_forslag_texter
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset BYGGNADSDETALJ_L
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset gra_arcs_svart
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset oh_1384
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset planer_pagaende_ut
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset text_traktnamn
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset plan_programgrans_rek
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset plan_stenmur_inf
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset ridled
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset kba_planerade_byggnader
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset primarkarta
Layer-Group type layer: primarkarta
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset museer
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset vt_skolbusslinje_6822
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset bokbussar
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset gra_bla_wt1_lc0
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset plan_naturvarden
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset ay_1384_pg
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset vt_skolbusslinjer
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset plan_programgrans_inf
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset byggnad_y
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset ratser_10_2
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset plan_infart_fors
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset BYGGNAD_T
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Kommunägda fastigheter
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset 300
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset TEKNISK_ANLAGGNING_P
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset ay_1384_fastighetsytor osynliga
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset gra_wt0_lc5
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset bla_wt3_lc0
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset HOJD_GRID_5M_P
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset plan_spontanlek
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset al_1384
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset arbetsformedlingen
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset gra_bla_wt0_lc0
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset gron_wt1_lc1
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset gron_wt1_lc0
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset my_omr1
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset vt_skolbusslinje_6826
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset plan_forsgc_inf
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset vt_skolbusslinje_6821
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset rod_wt3_lc7
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset vt_skolbusslinje_6823
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset plan_forsgc_fors
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset vt_skolbusslinje_6825
http://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities