Home | Place | Keyword | AboutDataset: Drogi gminne

Identifierurn:uuid:5c45c604-ea7f-4923-bf6c-115b02c842ac-Drogi_gminne
Typenamecsw:Record
Schemahttp://www.opengis.net/wms
Last update2013-10-22T15:02:09Z
TitleDrogi gminne
Parentidentifierurn:uuid:5c45c604-ea7f-4923-bf6c-115b02c842ac
Sourcehttp://sdi.geoportal.gov.pl/WMS_NPPDL_2008_2011/Request.aspx?amp;request=GetCapabilities
CRSurn:ogc:def:crs:EPSG:6.11:4326
Distance unit of measuredegreesService: Usługa przeglądania (WMS) Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

Identifierurn:uuid:5c45c604-ea7f-4923-bf6c-115b02c842ac
Typenamecsw:Record
Schemahttp://www.opengis.net/wms
Last update2013-10-22T15:02:08Z
TitleUsługa przeglądania (WMS) Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.
AbstractUs�uga przedstawia przybli�on� lokalizacj� oraz podstawowe informacje o inwestycjach zrealizowanych w ramach projektu "Narodowy Program Przebudowy Dr�g Lokalnych 2008 - 2011" z wyr�nieniem dr�g gminnych i powiatowych.
KeywordsWMS,Web Map Service,Us�uga przegl�dania,View service,Drogi,Schetyn�wki,Roads
CreatorCODGiK
PublisherCentralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ContributorCODGiK
OrganizationCODGiK
Accessconstraintsnone
Otherconstraintsnone
FormatOGC:WMS
Sourcehttp://sdi.geoportal.gov.pl/WMS_NPPDL_2008_2011/Request.aspx?amp;request=GetCapabilities
CRSurn:ogc:def:crs:EPSG:6.11:4326
Distance unit of measuredegrees
Service typeOGC:WMS
Service type version1.1.1
OperationsGetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, DescribeLayer, GetLegendGraphic
Coupling typetight
Operates onDrogi_powiatowe, Drogi_gminne