Home | Place | Keyword | AboutDataset: Kategorie zagrożenia pożarowego

Identifierurn:uuid:88a772f2-ebb4-4861-8538-6c9d3b1bbb28-ochrona:kat_ppoz_pol
Typenamecsw:Record
Schemahttp://www.opengis.net/wms
Last update2013-10-22T13:54:41Z
TitleKategorie zagrożenia pożarowego
Parentidentifierurn:uuid:88a772f2-ebb4-4861-8538-6c9d3b1bbb28
Sourcehttp://mapa.bialystok.lasy.gov.pl/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
CRSurn:ogc:def:crs:EPSG:6.11:4326
Distance unit of measuredegreesService: Serwis WMS Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku

Identifierurn:uuid:88a772f2-ebb4-4861-8538-6c9d3b1bbb28
Typenamecsw:Record
Schemahttp://www.opengis.net/wms
Last update2013-10-22T13:54:37Z
TitleSerwis WMS Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku
AbstractUsługa udostępniająca dane przestrzenne dotyczące obszarów
chronionych i lasów w północno-wschodniej Polsce.
KeywordsWFS,GEOSERVER,WMS,RDLP Białystok,RDLP w Białymstoku,lasy,ochrona przyrody,północno-wschodnia Polska,Regional Directorate of the State Forests in Bialystok
CreatorMarcin Sołoguba
PublisherRegionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku
ContributorMarcin Sołoguba
OrganizationMarcin Sołoguba
AccessconstraintsNONE
OtherconstraintsNONE
FormatOGC:WMS
Sourcehttp://mapa.bialystok.lasy.gov.pl/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
CRSurn:ogc:def:crs:EPSG:6.11:4326
Distance unit of measuredegrees
Service typeOGC:WMS
Service type version1.1.1
OperationsGetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, DescribeLayer, GetLegendGraphic, GetStyles
Coupling typetight
Operates onedukacja:hcvf_61_pol, ogolna:les_pkt, ochrona:rez_pol, ochrona:hcvf_11_111, overview:nadl_pol, ochrona:ochr_pol, edukacja:edu_pol, ochrona:hcvf_112, ochrona:hcvf_31, ochrona:hcvf_32, ogolna:wydz_pol, ogolna:obrl_pol, ogolna:nadl_pkt, ochrona:zagr_pol, ogolna:dstn_pol, ochrona:pk_pol, ochrona:inwent_pkt, edukacja:tur_pol, hodowla:pn_pol, hodowla:wdn_pol, ogolna:nadl_pol, ochrona:inwent_pol, hodowla:ong_pol, edukacja:hcvf_61_pkt, ogolna:les_pol, hodowla:rnas_pol, ogolna:oddz_pol, ogolna:rdlp_pol, ogolna:szk_pol, ochrona:hcvf_42, ochrona:hcvf_41, ochrona:kat_ppoz_pol, ochrona:hcvf_21, edukacja:lkp_pol