Home | Place | Keyword | AboutWMS Service: Serwis WMS Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku

Identifierurn:uuid:88a772f2-ebb4-4861-8538-6c9d3b1bbb28
Typenamecsw:Record
Schemahttp://www.opengis.net/wms
Last update2013-10-22T13:54:37Z
TitleSerwis WMS Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku
AbstractUsługa udostępniająca dane przestrzenne dotyczące obszarów
chronionych i lasów w północno-wschodniej Polsce.
KeywordsWFS,GEOSERVER,WMS,RDLP Białystok,RDLP w Białymstoku,lasy,ochrona przyrody,północno-wschodnia Polska,Regional Directorate of the State Forests in Bialystok
CreatorMarcin Sołoguba
PublisherRegionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku
ContributorMarcin Sołoguba
OrganizationMarcin Sołoguba
AccessconstraintsNONE
OtherconstraintsNONE
FormatOGC:WMS
Sourcehttp://mapa.bialystok.lasy.gov.pl/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
CRSurn:ogc:def:crs:EPSG:6.11:4326
Distance unit of measuredegrees
Service typeOGC:WMS
Service type version1.1.1
OperationsGetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, DescribeLayer, GetLegendGraphic, GetStyles
Coupling typetight
Operates onedukacja:hcvf_61_pol, ogolna:les_pkt, ochrona:rez_pol, ochrona:hcvf_11_111, overview:nadl_pol, ochrona:ochr_pol, edukacja:edu_pol, ochrona:hcvf_112, ochrona:hcvf_31, ochrona:hcvf_32, ogolna:wydz_pol, ogolna:obrl_pol, ogolna:nadl_pkt, ochrona:zagr_pol, ogolna:dstn_pol, ochrona:pk_pol, ochrona:inwent_pkt, edukacja:tur_pol, hodowla:pn_pol, hodowla:wdn_pol, ogolna:nadl_pol, ochrona:inwent_pol, hodowla:ong_pol, edukacja:hcvf_61_pkt, ogolna:les_pol, hodowla:rnas_pol, ogolna:oddz_pol, ogolna:rdlp_pol, ogolna:szk_pol, ochrona:hcvf_42, ochrona:hcvf_41, ochrona:kat_ppoz_pol, ochrona:hcvf_21, edukacja:lkp_polChildren

Dataset Parki Krajobrazowe
http://mapa.bialystok.lasy.gov.pl/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Obszary nieobjęte gospodarowaniem
http://mapa.bialystok.lasy.gov.pl/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Nadleśnictwa
http://mapa.bialystok.lasy.gov.pl/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Leśnictwa
http://mapa.bialystok.lasy.gov.pl/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Oddziały leśne
http://mapa.bialystok.lasy.gov.pl/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset HCVF 4.2 – Lasy glebochronne
http://mapa.bialystok.lasy.gov.pl/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Organizmy i Siedliska przyrodnicze Natura 2000 zajmujące mniej niż 50% wydzielenia (punkty)
http://mapa.bialystok.lasy.gov.pl/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Regionalne Dyrekcje LP
http://mapa.bialystok.lasy.gov.pl/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Nadleśnictwa - Turystyka
http://mapa.bialystok.lasy.gov.pl/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Parki Narodowe
http://mapa.bialystok.lasy.gov.pl/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Siedliska przyrodnicze Natura 2000 zajmujące więcej niż 50% wydzielenia (powierzchnie)
http://mapa.bialystok.lasy.gov.pl/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Wyłączone drzewostany nasienne, plantacje nasienne, plantacyjne uprawy nasienne
http://mapa.bialystok.lasy.gov.pl/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset HCVF 6.1 – Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności (punkty)
http://mapa.bialystok.lasy.gov.pl/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Regionalizacja nasienna
http://mapa.bialystok.lasy.gov.pl/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Szkółki leśne
http://mapa.bialystok.lasy.gov.pl/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset HCVF 4.1 - Lasy wodochronne
http://mapa.bialystok.lasy.gov.pl/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Kategorie zagrożenia pożarowego
http://mapa.bialystok.lasy.gov.pl/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset HCVF 2.1 - Kompleksy leśne odgrywające znaczącą role w krajobrazie
http://mapa.bialystok.lasy.gov.pl/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Leśne Kompleksy Promocyjne (LKP)
http://mapa.bialystok.lasy.gov.pl/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Rezerwaty przyrody
http://mapa.bialystok.lasy.gov.pl/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Nadleśnictwa - overview
http://mapa.bialystok.lasy.gov.pl/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset HCVF 3.2 - Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy
http://mapa.bialystok.lasy.gov.pl/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset HCVF 6.1 – Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności (powierzchnie)
http://mapa.bialystok.lasy.gov.pl/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Wydzielenia
http://mapa.bialystok.lasy.gov.pl/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Leśniczówki
http://mapa.bialystok.lasy.gov.pl/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Obręby leśne
http://mapa.bialystok.lasy.gov.pl/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset HCVF 3.1 – Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej
http://mapa.bialystok.lasy.gov.pl/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset HCVF 1.1 i 1.1.1 – Obszary chronione w Rezerwatach przyrody
http://mapa.bialystok.lasy.gov.pl/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset HCVF 1.1.2 – Obszary chronione w Parkach Krajobrazowych
http://mapa.bialystok.lasy.gov.pl/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Lasy ochronne
http://mapa.bialystok.lasy.gov.pl/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Nadleśnictwa - Edukacja
http://mapa.bialystok.lasy.gov.pl/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Strefy zagrożenia biotycznego i abiotycznego
http://mapa.bialystok.lasy.gov.pl/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Drzewostany
http://mapa.bialystok.lasy.gov.pl/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities
Dataset Siedziby Nadleśnictw
http://mapa.bialystok.lasy.gov.pl/geoserver/wms?amp;request=GetCapabilities