Home | Place | Keyword | AboutWMS Service: Actueel Hoogtebestand Nederland 25 meter WMS

Identifierurn:uuid:955e4229-451e-4547-9b8f-f2ccd5eaa088
Typenamecsw:Record
Schemahttp://www.opengis.net/wms
Last update2013-10-22T15:52:42Z
TitleActueel Hoogtebestand Nederland 25 meter WMS
AbstractService van het Actueel Hoogtebestand Nederland. In deze service is momenteel alleen het 25 meter grid van het AHN1 opgenomen alsmede 4 direct aan het AHN gerelateerde datalagen, namelijk de vlieglijnen, bladindex, puntdichtheid en de stadspolygonen. Meer informatie is te vinden via coupled resource.
Op dit moment is alleen het 25 meter grid in deze service opgenomen aangezien deze dataset Inspire plichtig is en als enige dataset van het AHN1 en AHN2 vrij beschikbaar is.

Overige datasets van het AHN1 en AHN2 zijn via servicedesk-data@rws.nl aan te vragen. Prijsinformatie m.b.t. AHN1 en AHN2 treft u aan via: http://www.ahn.nl/bestellen/prijzen
KeywordsFysische geografie,Hoogte,Klimaat,Ruimtelijke ordening,Transport,Water,Elevation,infoMapAccessService
CreatorKlantContactCenter PDOK
PublisherPDOK
ContributorKlantContactCenter PDOK
OrganizationKlantContactCenter PDOK
AccessconstraintsotherRestrictions;
http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl; Geen beperkingen
OtherconstraintsNONE
FormatOGC:WMS
Sourcehttp://geodata.nationaalgeoregister.nl/ahn25m/ows?amp;request=GetCapabilities
CRSurn:ogc:def:crs:EPSG:6.11:4326
Distance unit of measuredegrees
Service typeOGC:WMS
Service type version1.1.1
OperationsGetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, DescribeLayer, GetLegendGraphic, GetStyles
Coupling typetight
Operates onpuntdichtheidgebieden, vlieglijnen, bladindex, ahn25m, stadspolygonenChildren

Dataset puntdichtheidgebieden
Actueel hoogtebestand Nederland puntdichtheidgebieden
http://geodata.nationaalgeoregister.nl/ahn25m/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset vlieglijnen
Actueel hoogtebestand Nederland vlieglijnen
http://geodata.nationaalgeoregister.nl/ahn25m/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset bladindex
Actueel hoogtebestand Nederland bladindex
http://geodata.nationaalgeoregister.nl/ahn25m/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset ahn25m
Actueel hoogtebestand Nederland 25 meter grid
http://geodata.nationaalgeoregister.nl/ahn25m/ows?amp;request=GetCapabilities
Dataset stadspolygonen
Actueel hoogtebestand Nederland stadspolygonen
http://geodata.nationaalgeoregister.nl/ahn25m/ows?amp;request=GetCapabilities