Home | Place | Keyword | AboutDataset: natura2000

Identifierurn:uuid:9b689691-4622-404c-9698-49ca4ae21b3e-natura2000
Typenamecsw:Record
Schemahttp://www.opengis.net/wms
Last update2013-10-22T13:50:58Z
Titlenatura2000
AbstractNatura2000 Beschermde gebieden
KeywordsBeschermde gebieden
Parentidentifierurn:uuid:9b689691-4622-404c-9698-49ca4ae21b3e
Sourcehttp://geodata.nationaalgeoregister.nl/natura2000/ows?amp;request=GetCapabilities
CRSurn:ogc:def:crs:EPSG:6.11:4326
Distance unit of measuredegreesService: Natura2000 WMS

Identifierurn:uuid:9b689691-4622-404c-9698-49ca4ae21b3e
Typenamecsw:Record
Schemahttp://www.opengis.net/wms
Last update2013-10-22T13:50:58Z
TitleNatura2000 WMS
AbstractSamenvatting: Natura 2000 het samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden in de Europese Unie bestaande uit Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden. Natura 2000-gebieden zijn een samenvoeging van beide en de daarin gelegen beschermde natuurmonumenten. In totaal gaat het om 163 gebieden waarvan drie mariene gebieden in de Exclusieve Economische Zone (EEZ) op de Noordzee (incl. een voorgenomen Vogelrichtlijngebied in de EEZ). De Vogelrichtlijngebieden zijn merendeels aangewezen in de periode 1986-2000. De Habitatrichtlijngebieden worden aangewezen met de aanwijzing van de betreffende Natura 2000-gebieden. De aanwijzing van deze gebieden is begonnen in 2008 en wordt naar verwachting grotendeels voltooid in 2013. Op 4 juni 2013 waren in totaal 121 Natura 2000-gebieden definitief aangewezen.
Dit bestand bevat de grenzen van de definitief aangewezen gebieden (stand van zaken 4 juni 2013) en de grenzen conform het ontwerp-besluit van de meeste overige gebieden. Een gebied is voorlopig aangewezen (Spanjaards Duin). Voor twee Habitatrichtlijngebieden op land en twee mariene Habitatrichtlijngebieden buiten de territoriale wateren (EEZ) waarvoor nog geen ontwerp-besluiten zijn gepubliceerd, bevat deze dataset de grenzen zoals die aan de Europese Commissie gemeld zijn.
KeywordsNatuur,Habitatrichtlijn,Vogelrichtlijn,Natuurmonumenten,Natura2000,infoMapAccessService
CreatorKlantContactCenter PDOK
PublisherPDOK
ContributorKlantContactCenter PDOK
OrganizationKlantContactCenter PDOK
AccessconstraintsotherRestrictions;
http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.nl; Geen beperkingen
OtherconstraintsNONE
FormatOGC:WMS
Sourcehttp://geodata.nationaalgeoregister.nl/natura2000/ows?amp;request=GetCapabilities
CRSurn:ogc:def:crs:EPSG:6.11:4326
Distance unit of measuredegrees
Service typeOGC:WMS
Service type version1.1.1
OperationsGetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, DescribeLayer, GetLegendGraphic, GetStyles
Coupling typetight
Operates onnatura2000