Home | Place | Keyword | AboutDataset: SCENY_SATELITARNE

Identifierurn:uuid:a20254e3-5962-47c3-9fad-8ccea832712a-SCENY_SATELITARNE
Typenamecsw:Record
Schemahttp://www.opengis.net/wms
Last update2013-10-22T13:39:11Z
TitleSCENY_SATELITARNE
Parentidentifierurn:uuid:a20254e3-5962-47c3-9fad-8ccea832712a
Sourcehttp://sdi.geoportal.gov.pl/WMS_ORTO/service.svc/get?amp;request=GetCapabilities
CRSurn:ogc:def:crs:EPSG:6.11:4326
Distance unit of measuredegreesService: Usługa przeglądania (WMS) ortofotomap dla obszaru Polski.

Identifierurn:uuid:a20254e3-5962-47c3-9fad-8ccea832712a
Typenamecsw:Record
Schemahttp://www.opengis.net/wms
Last update2013-10-22T13:39:11Z
TitleUsługa przeglądania (WMS) ortofotomap dla obszaru Polski.
AbstractUs�uga przegl�dania (Web Map Service,WMS) umo�liwiaj�ca przegl�danie ortofotomap dla obszaru Polski.
KeywordsWMS,Web Map Service,Us�uga przegl�dania,View service,Zdj�cie lotnicze,Obraz terenu,Fotografia terenu,Dane referencyjne,Ortofotogram,Ortofotomapa lotnicza,Sporz�dzanie ortoobraz�w,Rastry,Ortofotomapa,Orthoimagery,Aerial photography,Land image,Referential data,Raster,Aerial ortoimagery,Land photography
CreatorCODGIK
PublisherCentralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ContributorCODGIK
OrganizationCODGIK
Accessconstraintsnone
Otherconstraintsnone
FormatOGC:WMS
Sourcehttp://sdi.geoportal.gov.pl/WMS_ORTO/service.svc/get?amp;request=GetCapabilities
CRSurn:ogc:def:crs:EPSG:6.11:4326
Distance unit of measuredegrees
Service typeOGC:WMS
Service type version1.1.1
OperationsGetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, DescribeLayer, GetLegendGraphic
Coupling typetight
Operates onORTOFOTO, SCENY_SATELITARNE, ORTOFOTO_ISOK