Home | Place | Keyword | AboutWMS Service: Zasięg produktów projektu ISOK - stan na dzień 20-08-2013 r.

Identifierurn:uuid:a3723265-c8d2-45d7-8b5f-b0c8dad33427
Typenamecsw:Record
Schemahttp://www.opengis.net/wms
Last update2013-10-22T15:02:01Z
TitleZasięg produktów projektu ISOK - stan na dzień 20-08-2013 r.
AbstractUs�uga udost�pnia zasi�gi danych geoprzestrzennych pozyskiwanych w ramach Projektu �Informatyczny system os�ony kraju przed nadzwyczajnymi zagro�eniami�.
KeywordsWMS,Web Map Service,Us�uga przegl�dania,View service,Lotniczy skaning laserowy,LIDAR,ALS,NMT,NMPT,Numeryczny model terenu,Numeryczny model powierzchni terenu,Ortofotomapa,ISOK,Pow�d�,Chmura punkt�w,Float model,Hydrodynamic simulation,Point cloud,Aerial laser scanning,Light detection and ranging,DTM,Digital terrain model,DSM,Digital surface model,Orthophotomap
CreatorCODGiK
PublisherCentralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ContributorCODGiK
OrganizationCODGiK
Accessconstraintsnone
Otherconstraintsnone
FormatOGC:WMS
Sourcehttp://sdi.geoportal.gov.pl/WMS_ISOK_zasieg_produktow/Request.aspx?amp;request=GetCapabilities
CRSurn:ogc:def:crs:EPSG:6.11:4326
Distance unit of measuredegrees
Service typeOGC:WMS
Service type version1.1.1
OperationsGetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, DescribeLayer, GetLegendGraphic
Coupling typetight
Operates onLIDAR_-_bloki_w_PZGiK, LIDAR_-_bloki, Ortofotomapa_-_bloki, Ortofotomapa_-_bloki_numery, LIDAR_Standard_II_-_planowany_zasieg_opracowania, Ortofotomapa_w_PZGiK, LIDAR_-_bloki_numery, Godla_arkuszy, LIDAR_Standard_I_-_planowany_zasieg__opracowaniaChildren

Dataset LIDAR - bloki w PZGiK
http://sdi.geoportal.gov.pl/WMS_ISOK_zasieg_produktow/Request.aspx?amp;request=GetCapabilities
Dataset LIDAR - bloki numery
http://sdi.geoportal.gov.pl/WMS_ISOK_zasieg_produktow/Request.aspx?amp;request=GetCapabilities
Dataset LIDAR - bloki
http://sdi.geoportal.gov.pl/WMS_ISOK_zasieg_produktow/Request.aspx?amp;request=GetCapabilities
Dataset LIDAR Standard II - planowany zasięg opracowania
http://sdi.geoportal.gov.pl/WMS_ISOK_zasieg_produktow/Request.aspx?amp;request=GetCapabilities
Dataset Ortofotomapa w PZGiK
http://sdi.geoportal.gov.pl/WMS_ISOK_zasieg_produktow/Request.aspx?amp;request=GetCapabilities
Dataset Ortofotomapa - bloki
http://sdi.geoportal.gov.pl/WMS_ISOK_zasieg_produktow/Request.aspx?amp;request=GetCapabilities
Dataset Ortofotomapa - bloki numery
http://sdi.geoportal.gov.pl/WMS_ISOK_zasieg_produktow/Request.aspx?amp;request=GetCapabilities
Dataset Godła arkuszy
http://sdi.geoportal.gov.pl/WMS_ISOK_zasieg_produktow/Request.aspx?amp;request=GetCapabilities
Dataset LIDAR Standard I - planowany zasięg opracowania
http://sdi.geoportal.gov.pl/WMS_ISOK_zasieg_produktow/Request.aspx?amp;request=GetCapabilities