Home | Place | Keyword | AboutDataset: Budynki gospodarcze lub gospodarczo-produkcyjne

Identifierurn:uuid:b08c457e-d4aa-4aa4-9ecc-cbb7b597760f-Budynki_gospodarcze_lub_gospodarczo-produkcyjne
Typenamecsw:Record
Schemahttp://www.opengis.net/wms
Last update2013-10-22T13:51:00Z
TitleBudynki gospodarcze lub gospodarczo-produkcyjne
Parentidentifierurn:uuid:b08c457e-d4aa-4aa4-9ecc-cbb7b597760f
Sourcehttp://sdi.geoportal.gov.pl/WMS_Budynki_BDOT_2009/Request.aspx?amp;request=GetCapabilities
CRSurn:ogc:def:crs:EPSG:6.11:4326
Distance unit of measuredegreesService: Usługa przeglądania (WMS) danych z budynkami BDOT 2009

Identifierurn:uuid:b08c457e-d4aa-4aa4-9ecc-cbb7b597760f
Typenamecsw:Record
Schemahttp://www.opengis.net/wms
Last update2013-10-22T13:50:59Z
TitleUsługa przeglądania (WMS) danych z budynkami BDOT 2009
AbstractUs�uga przegl�dania (Web Map Service,WMS) umo�liwiaj�ca przegl�danie budynk�w dla obszaru wojew�dztw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, �l�skiego, opolskiego, ma�opolskiego i �wi�tokrzyskiego. Danymi udost�pnionymi za pomoc� tej us�ugi s� budynki z Bazy Danych Obiekt�w Topograficznych. Dane zosta�y pozyskane w ramach um�w na obszary o oznaczeniach kodowych H12, H14, H19, H20, H24, H26, H27.
KeywordsWMS,Web Map Service,Us�uga przegl�dania,View service,Buildings,Budynki,Baza Danych Obiekt�w Topograficznych,BDOT,Adresy,Addresses
CreatorCODGiK
PublisherCentralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ContributorCODGiK
OrganizationCODGiK
Accessconstraintsnone
Otherconstraintsnone
FormatOGC:WMS
Sourcehttp://sdi.geoportal.gov.pl/WMS_Budynki_BDOT_2009/Request.aspx?amp;request=GetCapabilities
CRSurn:ogc:def:crs:EPSG:6.11:4326
Distance unit of measuredegrees
Service typeOGC:WMS
Service type version1.1.1
OperationsGetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, DescribeLayer, GetLegendGraphic
Coupling typetight
Operates onNumery_budynkow, Budynki_magazynowe_lub_zbiorniki__silosy_, Budynki_biurowe, Budynki_ochrony_zdrowia_lub_opieki_socjalnej, Punkty_adresowe, Budynki_handlowe_lub_uslugowe, Budynki_gospodarcze_lub_gospodarczo-produkcyjne, Skroty_kartograficzne, Budynki_przemyslowe, Budynki_oswiaty__nauki__kultury_lub_sportu, Budynki_mieszkalne, Inne_budynki_niemieszkalne, Budynki_transportu_lub_lacznosci