Home | Place | Keyword | AboutDataset: Topografiska Webbkartan Nedtonad

Identifierurn:uuid:b147b11d-7e4a-4a51-ab57-496aa130f223-kba:topowebbkartan_nedtonad
Typenamecsw:Record
Schemahttp://www.opengis.net/wms
Last update2013-10-22T15:01:32Z
TitleTopografiska Webbkartan Nedtonad
AbstractLantmäteriets Topografiska Webbkarta Nedtonad
KeywordsWMS,topowebbkartan_nedtonad
Parentidentifierurn:uuid:b147b11d-7e4a-4a51-ab57-496aa130f223
Sourcehttps://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
CRSurn:ogc:def:crs:EPSG:6.11:4326
Distance unit of measuredegreesService: GeoServer Web Map Service

Identifierurn:uuid:b147b11d-7e4a-4a51-ab57-496aa130f223
Typenamecsw:Record
Schemahttp://www.opengis.net/wms
Last update2013-10-22T15:01:14Z
TitleGeoServer Web Map Service
AbstractA compliant implementation of WMS plus most of the SLD extension (dynamic styling). Can also generate PDF, SVG, KML, GeoRSS
KeywordsWFS,WMS,GEOSERVER
CreatorKartavdelningen
PublisherKungsbacka kommun
ContributorKartavdelningen
OrganizationKartavdelningen
AccessconstraintsNONE
OtherconstraintsNONE
FormatOGC:WMS
Sourcehttps://karta.kungsbacka.se/geoserver/wms/wms?amp;request=GetCapabilities
CRSurn:ogc:def:crs:EPSG:6.11:4326
Distance unit of measuredegrees
Service typeOGC:WMS
Service type version1.1.1
OperationsGetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, DescribeLayer, GetLegendGraphic, GetStyles
Coupling typetight
Operates onkba:am_1384, kba:forsakringskassan, kba:ellipses_gron, kba:svart_wt1_lc2, kba:plan_strandskydd100, kba:mo_1384, kba:pri_VEGETATION_P, kba:pri_MARKDETALJ_L, kba:plan_stenmur_rek, kba:plan_texter_inf, kba:vs_1384, kba:pri_ADRESSNUMMER_T, kba:kba5NVDB_DKGatunamn, kba:pri_MARKDETALJ_P, kba:strandskydd_kba, kba:ar_1384, kba:husytor_plan_sand, kba:ay_1384_traktytor, kba:text_registernr, kba:pri_VAG_GC_L, kba:strandskydd_200, kba:my_1384, kba:vt_skolbusslinje_6806, kba:vt_skolbusslinje_6805, kba:pri_HOJD_GRID_2M_P, kba:ks_1384, kba:svart_wt1_lc0, kba:vt_skolbusslinje_6801, kba:ma_1384, kba:dp_ytor_publik, kba:aldreboende, kba:svart_wt1_lc1, kba:ortsnamn, kba:pri_VAG_L, kba:plan_backar_rek, kba:pri_JARNVAGSDETALJ_L, kba:plan_befcykel_fors, kba:relief_kommun, kba:gron_wt3_lc0, kba:gcbland, kba:by_1384, kba:ellipses_svart, kba:hl_1384, kba:hojdkurva_1meter, kba:mh_omr1, kba:husytor, kba:ms_1384, fastighetskarta, kba:tx_1384, kba:baskarta, kba:bl_1384, kba:turistbyran, kba:mp_1384, kba:hojd_nnh_5m, kba:valdistrikt, kba:vt_location_allstops, kba:Skolskjutszon_Alvsaker_F-3_PU, kba:pri_VAGDETALJ_L, primarkarta_gra, kba:pri_HOJD_GRID_6M_P, kba:plan_dagvatten_fors, kba:plan_utblickar, kba:idrott, kba:vagforeningar, kba:polisen, kba:95, kba:vt_skolbusslinje_6818, kba:vt_skolbusslinje_6819, kba:plan_texter_rek, kba:hs_1384, kba:ns_1384, kba:motionsspar, kba:vt_skolbusslinje_6811, kba:vt_skolbusslinje_6812, kba:vt_skolbusslinje_6813, kba:gra_wt1_lc2, kba:gra_wt1_lc3, kba:gra_wt1_lc0, kba:vt_skolbusslinje_6817, kba:svart_wt1_lc5, kba:plan_backar_inf, cykelvagar, kba:Cykelsparet, kba:plan_stenmur_fors, kba:pri_HOJDPUNKT_P, kba:ml_1384, kba:Kbaordlinjer_stops_point_hpl_med_namn, kba:vt_skolbusslinje_6814, kba:kulturnatt2010, kba:ax_1384, kba:fs_1384, kba:hojd_nnh_5m_pg, kba:Ginstleden, kba:ellipses_bla, kba:pri_BYGGNAD_Y, kba:lekplatser, kba:plan_kraftledningar, kba:test_wfs, kba:plan_befcykel_inf, fastigheter, kba:text_gatunamn, kba:ms_omr1, kba:pri_BYGGNADSDEL_TAK_L, kba:svart_wt1_lc3, kba:topowebbkartan_nedtonad, kba:gasthamnar, kba:pri_FASTIGHETSDETALJ_L, kba:nl_1384, kba:plan_rekreation, kba:plan_aldreboende, kba:pri_HOJDKURVA_05M_L, kba:plan_forspromenad_rek, kba:vt_skolbusslinje_6802, kba:plan_forsforskola, kba:vt_skolbusslinje_6810, kba:Skolskjutszon_Alvsaker_4-5_P, kba:vt_skolbusslinje_6804, kba:atervinningsstationer, kba:Kulturhistorisktvardebygg, kba:sjukhus, kba:vt_skolbusslinje_6807, kba:vt_skolbusslinje_6803, kba:gra_bla_wt3_lc0, kba:plan_forspromenad_fors, kba:ay_1384_trakt_pg, kba:pri_FASTIGHETSDETALJ_P, kba:strandskydd_100, kba:konsthantverk, kba:samhallsservice, kba:dp_ytor, kba:ap_1384, kba:fl_1384, kba:ao_1384, kba:forhandsbesked, kba:ay_1384_fastighetsytor, kba:mb_1384, kba:vt_skolbusslinje_6815, kba:plan_programgrans_fors, kba:plan_forsbostader, kba:ay_1384_m_FastBeteckn, kba:Sverigeleden, kba:rod_wt3_lc0, kba:pri_HYDROGRAFI_P, kba:pri_BYGGNADSDEL_FASAD_L, kba:plan_forstrafiksaker_inf, kba:tradinv, kba:text_adressnr, kba:vt_hallplatser, kba:arcs_blue, kba:vt_skolbusslinje_6827, kba:al_1384_status, kba:pri_HOJDKURVA_5M_L, kba:vl_1384, kba:ay_1384_osynliga_pg, kba:pri_VEGETATION_L, kba:bo_1384, kba:pri_MARKANVANDNING_Y, kba:badplatser, kba:vo_1384, kba:pri_GATUNAMN_T, kba:hallandsleden, kba:vt_skolbusslinje_6809, hojd_nnh, kba:pri_HOJDKURVA_1M_L, kba:at_1384, kba:text_vattentext, kba:mb_omr1, kba:pri_MARKANVANDNING_T, kba:orto2012, kba:skol_upptagningsomraden, kba:pri_MARKANVANDNING_P, kba:dp_pyramid, kba:pri_FASTIGHET_L, kba:orienteringskartor, kba:pri_TEKNISK_ANLAGGNING_L, kba:kba5NVDB_DKVagnummer, kba:fas_adressnr_gra, kba:plan_backar_fors, kba:vt_skolbusslinje_6820, kba:plan_dagvatten_inf, kba:vt_hallplatslage_skolbuss, kba:arcs_svart, kba:topowebbkartan, kba:pri_MARKANVANDNING_L, kba:plan_forsnatur, kba:pri_FASTIGHET_P, kba:sevardheter, kba:pri_FASTIGHET_KBA_P, kba:pri_FASTIGHET_T, kba:bla_wt0_lc0, kba:hojdkurva_5meter, kba:Skolskjutszon_Alvsaker_6-9_P, kba:pendelparkeringar, hojdkurva, kba:vt_skolbusslinje_6816, kba:pri_HOJD_GRID_40M_P, kba:pri_BYGGNADSDETALJ_Y, kba:vt_kbaordlinjer_stops_point, oversiktskarta, kba:atervinningscentraler, kba:kbakarta8_99_pyramid, kba:kulturarvsdagen2011, kba:plan_forslag_texter, kba:bla_wt1_lc0, kba:pri_BYGGNADSDETALJ_L, kba:gra_arcs_svart, kba:oh_1384, kba:as_1384, kba:planer_pagaende, kba:text_traktnamn, kba:plan_programgrans_rek, kba:rod_arc, kba:plan_stenmur_inf, kba:ridled, kba:kba_planerade_byggnader, primarkarta, kba:museer, kba:vt_skolbusslinje_6822, kba:bokbussar, kba:gra_bla_wt1_lc0, kba:plan_naturvarden, kba:ay_1384_pg, kba:vt_skolbusslinjer, kba:plan_programgrans_inf, kba:byggnad_y, kba:ratser_10_2, kba:plan_infart_fors, kba:pri_BYGGNAD_T, kba:kba_fastigheter_kommun_shp, kba:ay_1384_fastighetsytor_osynliga, kba:gra_wt0_lc5, kba:bla_wt3_lc0, kba:strandskydd_300, kba:pri_HOJD_GRID_5M_P, kba:pri_TEKNISK_ANLAGGNING_P, kba:plan_spontanlek, kba:al_1384, kba:arbetsformedlingen, kba:gra_bla_wt0_lc0, kba:gron_wt1_lc1, kba:gron_wt1_lc0, kba:my_omr1, kba:vt_skolbusslinje_6826, kba:plan_forsgc_inf, kba:vt_skolbusslinje_6821, kba:rod_wt3_lc7, kba:vt_skolbusslinje_6823, kba:plan_forsgc_fors, kba:vt_skolbusslinje_6825, kba:gc, kba:plan_forstrafiksaker_fors, kba:hojd_1m_2m, kba:gymnasieskolor, kba:pri_RATTIGHET_L, kba:vuxenutbildning, kba:pri_HOJD_GRID_1M_P, kba:orto2008_11-07-28_pyramid, kba:plan_infart_inf, kba:forskolor, kba:brandstation, kba:grundskolor, kba:rod_wt1_lc0, kba:lantmateriet, kba:fas_adressnr_bla, kba:pri_HYDROGRAFI_L, kba:mv_1384, kba:skatteverket, kba:traffpunkter65plus, kba:pri_HYDROGRAFI_T, kba:hojd_nnh, kba:plan_forspromenad_inf, kba:ellipses_polygon, kba:kl_1384, kba:plan_bussomrade_inf, kba:pri_STOMPUNKT_P, kba:va_omr1, kba:verksamhetsomraden, kba:pri_HYDROGRAFI_Y, kba:atervinning, kba:pri_JARNVAG_L, kba:bibliotek, kba:naturomraden, plan_primarkarta_gra, kba:gra_svart_wt1_lc5, kba:fritidsgardar, kba:gra_svart_wt1_lc3, kba:gra_svart_wt1_lc2, kba:gra_svart_wt1_lc1, kba:gra_svart_wt1_lc0, kba:bs_1384, kba:plan_skogsbrynekskog, kba:pri_HOJDDETALJ_Y, kba:vt_skolbusslinje_6808, kba:plan_vagar, kba:plan_bussomrade_fors, kba:kom_kulturmiljovardsprogram_sw991200, kba:vatmark_sw991200, kba:regnrshp