Home | Place | Keyword | AboutDataset: Zagraniczne stacje referencyjne

Identifierurn:uuid:d27e666e-5995-4ea9-9787-8c8ac66f347d-Zagraniczne_stacje_referencyjne
Typenamecsw:Record
Schemahttp://www.opengis.net/wms
Last update2013-10-22T13:51:09Z
TitleZagraniczne stacje referencyjne
Parentidentifierurn:uuid:d27e666e-5995-4ea9-9787-8c8ac66f347d
Sourcehttp://sdi.geoportal.gov.pl/GM_WMS_ASG/Request.aspx?amp;request=GetCapabilities
CRSurn:ogc:def:crs:EPSG:6.11:4326
Distance unit of measuredegreesService: Usługa przeglądania (WMS) sieci stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS dla obszaru Polski i Państw sąsiadujących.

Identifierurn:uuid:d27e666e-5995-4ea9-9787-8c8ac66f347d
Typenamecsw:Record
Schemahttp://www.opengis.net/wms
Last update2013-10-22T13:51:09Z
TitleUsługa przeglądania (WMS) sieci stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS dla obszaru Polski i Państw sąsiadujących.
AbstractUs�uga przegl�dania (Web Map Service,WMS) umo�liwiaj�ca przegl�danie stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS dla obszaru Polski i Pa�stw s�siaduj�cych.
KeywordsWMS,Web Map Service,Us�uga przegl�dania,View service,ASG-EUPOS,Stacje Referencyjne,Pozycjonowanie,Dane Referencyjne,Referential Data,Positioning,Referential Stations
CreatorCODGiK
PublisherCentralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ContributorCODGiK
OrganizationCODGiK
Accessconstraintsnone
Otherconstraintsnone
FormatOGC:WMS
Sourcehttp://sdi.geoportal.gov.pl/GM_WMS_ASG/Request.aspx?amp;request=GetCapabilities
CRSurn:ogc:def:crs:EPSG:6.11:4326
Distance unit of measuredegrees
Service typeOGC:WMS
Service type version1.1.1
OperationsGetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, DescribeLayer, GetLegendGraphic
Coupling typetight
Operates onZagraniczne_stacje_referencyjne_opis, Zagraniczne_stacje_GPS_GLONASS_opis, Polskie_stacje_referencyjne_opis, Polskie_stacje_GPS_GLONASS, Polskie_stacje_referencyjne, Zagraniczne_stacje_GPS_GLONASS, Polskie_stacje_GPS_GLONASS_opis, Zagraniczne_stacje_referencyjne