Home | Place | Keyword | AboutDataset: Bezrobotni w tysiącach (powiaty)

Identifierurn:uuid:e755f9dc-53b9-4fe1-866b-8d51686e1a8b-Bezrobotni_w_tysiacach__powiaty_18
Typenamecsw:Record
Schemahttp://www.opengis.net/wms
Last update2013-10-22T13:51:04Z
TitleBezrobotni w tysiącach (powiaty)
Parentidentifierurn:uuid:e755f9dc-53b9-4fe1-866b-8d51686e1a8b
Sourcehttp://sdi.geoportal.gov.pl/GM_WMS_GUS/Request.aspx?amp;request=GetCapabilities
CRSurn:ogc:def:crs:EPSG:6.11:4326
Distance unit of measuredegreesService: Usługa przeglądania (WMS) map bezrobocia wg danych z GUS.

Identifierurn:uuid:e755f9dc-53b9-4fe1-866b-8d51686e1a8b
Typenamecsw:Record
Schemahttp://www.opengis.net/wms
Last update2013-10-22T13:51:03Z
TitleUsługa przeglądania (WMS) map bezrobocia wg danych z GUS.
AbstractUs�uga prezentuje dane statystyczne bezrobocia w Polsce w podziale na jednostki administracyjne.
KeywordsWMS,Web Map Service,Us�uga przegl�dania,View service,Bezrobocie,GUS,Dane statystyczne,Unemployment,Statistics,Central Statistical Office
CreatorGUS
PublisherGłówny Urząd Statystyczny
ContributorGUS
OrganizationGUS
Accessconstraintsnone
Otherconstraintsnone
FormatOGC:WMS
Sourcehttp://sdi.geoportal.gov.pl/GM_WMS_GUS/Request.aspx?amp;request=GetCapabilities
CRSurn:ogc:def:crs:EPSG:6.11:4326
Distance unit of measuredegrees
Service typeOGC:WMS
Service type version1.1.1
OperationsGetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, DescribeLayer, GetLegendGraphic
Coupling typetight
Operates onStopa_bezrobocia_w_wojewodztwach10, Stopa_bezrobocia_w_powiatach29, Bezrobotni_w_tysiacach__wojewodztwa_2, Stopa_bezrobocia_w_powiatach, Bezrobotni_w_tysiacach__wojewodztwa_, Bezrobotni_w_tysiacach__powiaty_18, Bezrobotni_w_tysiacach__powiaty_, Stopa_bezrobocia_w_wojewodztwach