Home | Place | Keyword | AboutWMS Service: Usługa przeglądania (WMS) sieci stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS oraz lokalizacji ZSIN dla obszaru Polski.

Identifierurn:uuid:eabc84a3-7150-4f1c-af34-a594d89668d3
Typenamecsw:Record
Schemahttp://www.opengis.net/wms
Last update2013-10-22T15:02:05Z
TitleUsługa przeglądania (WMS) sieci stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS oraz lokalizacji ZSIN dla obszaru Polski.
AbstractUs�uga przedstawia stacje referencyjne systemu ASG-EUPOS oraz lokalizacjeZintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomo�ciach.
KeywordsWMS,Web Map Service,Us�uga przegl�dania,View service,ASG-EUPOS,ZSIN,Stacje Referencyjne,Pozycjonowanie,Dane Referencyjne,Referential Data,Positioning,Referential Stations
CreatorCODGiK
PublisherCentralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ContributorCODGiK
OrganizationCODGiK
Accessconstraintsnone
Otherconstraintsnone
FormatOGC:WMS
Sourcehttp://sdi.geoportal.gov.pl/WMS_Lokalizacje_ASG-EUPOS_ZSiN/Request.aspx?amp;request=GetCapabilities
CRSurn:ogc:def:crs:EPSG:6.11:4326
Distance unit of measuredegrees
Service typeOGC:WMS
Service type version1.1.1
OperationsGetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, DescribeLayer, GetLegendGraphic
Coupling typetight
Operates onlokalizacje_ZSIN, lokalizacje_ASG-EUPOSChildren

Dataset lokalizacje ZSIN
http://sdi.geoportal.gov.pl/WMS_Lokalizacje_ASG-EUPOS_ZSiN/Request.aspx?amp;request=GetCapabilities
Dataset lokalizacje ASG-EUPOS
http://sdi.geoportal.gov.pl/WMS_Lokalizacje_ASG-EUPOS_ZSiN/Request.aspx?amp;request=GetCapabilities